За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

  

О Т Е Ч Е С Т В Е Н   С Ъ Ю З

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 

Към членовете и съмишлениците на Отечествения съюз,
Към истинските патриоти,
Към всички, които милеят за България и добруването на българските граждани,

     Уважаеми съотечественици,
Приятели,
Призоваваме ви да гласувате за Георги Първанов на предстоящите президентски избори – 2006.
През изминалите пет години той доказа, че живее с ежедневните проблеми на хората, за първи път успя да насочи усилията на президентската институция към  най-чувствителните въпроси  на нашето битие, наложи се като социално ангажиран държавен глава. В това отношение конституционните възможности на президента не са големи, но Георги Първанов използва  много успешно своя обществен и морален авторитет за решаването на важни социални задачи.
Президентът Георги Първанов направи и допринася много за укрепването и развитието на действения патриотизъм, противопоставя се решително на всички прояви на етническа, верска и социална нетърпимост, на псевдо-национализма, шовинизма и нихилизма. С неговото име и дейност се свързват издигането на националното самочувствие на българските граждани и съхранението на отечествената памет, укрепването на българската духовност и българщината навсякъде, където има наши сънародници, постигането на национално помирение след десетилетия на противопоставяне и разделение.
Президентът олицетворява единството на нацията. Негов дълг е да оглави и насочи в една посока волята и борбата на всички граждани, без разлика на политическа принадлежност, етнически произход и религиозни убеждения, за укрепването на Отечеството като единна държава с развито местно самоуправление, в страна, която гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
Първият мандат на Георги Първанов като държавен глава показа, че усилията му да обедини българските граждани,  патриотичните сили и организации и институциите на властта за реализирането на тази национална цел доведоха до исторически резултат – приемането на страната в Европейския съюз. Възходящи са отношенията на България с Русия, балканските държави и другите наши партньори.
Отечеството има нужда от такъв президент, от човек, който поставя интересите на България и българските граждани над интересите на партиите и партокрацията. Той утвърждава националното съгласие и единодействие по големите проблеми на държавата и народа. За него толерантността, разбирателството и уважението към всички участници в обществено-политическия живот са верую и призвание.
С всички свои качества и конкретни действия Георги Първанов отговаря на изконните ценности, които родиха още в трагичните години на Втората световна война широката коалиция на добронамерените и градивни сили, събрани под знамето на Отечествения съюз в името на българщината, народовластието, Републиката, парламентаризма и конституционализма.
Да подкрепим  кандидатурата на Георги Първанов за президент на Република България!
Да гласуваме масово за  просперитета на Отечеството и на българските граждани!

     Прието от Общото събрание на Отечествения съюз
Септември 2006 година

 

  

 

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.