За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Общото събрание на Отечествения съюз
София, 30 септември 2006 г.

 

 

     Отечественият съюз е сдружение на мъжете и жените на България, за които:

 1. националните интереси и въжделенията на българските граждани стоят над партийните, котерийните, груповите и личните интереси;
 2. националното и държавното единение, утвърждаването на парламентарната Република, на конституционализма, законността и гражданското общество са основна цел и водещо направление в дейността;
 3. разгръщането на истинския действен патриотизъм и предаността към род, роден край и Родина, отстояването на българщината, на духовната извисеност и добродетелите на българската нация са върховен дълг;
 4. развитието на демократичните традиции на българския народ и на гражданския контрол върху органите на местната власт и държавните институции са същностна характеристика на тяхната организацията;
 5. защитата на конституционните права и свободи на всички български граждани без разлика на пол, етнос и религия, решаването на ежедневните реални проблеми на хората от квартала, селището и общината са сърцевина на техните усилия;
 6. господството на разума, реализма и разбирателството в политиката, на толерантността, взаимопомощта, съгласието и благотворителността са господстващи в отношенията между всички български граждани.

     През изминалите пет години президентът на Република България убеди милиони български граждани, членовете и съмишлениците на Отечествения съюз, че е държавен глава, който:

 1. отстоява интересите на България и на всички български граждани, държи родния трибагреник над партийните знамена, води конструктивна, балансирана и диалогична вътрешна и външна политика;
 2. насочи усилията на президентската институция към реалните и най-чувствителните проблеми на българското общество и на българските граждани и използва много резултатно  възможностите на президента за тяхното решаване;
 3. полага големи и многопосочни усилия за обединяване на българската нация, за единение и единодействие на всички националноотговорни и патриотични сили в процеса на подготовка за присъединяването на България към Европейския съюз, за утвърждаване на взаимноизгодно сътрудничество с Русия, балканските страни всички партньори на България;
 4. прави много за повдигане на националното самочувствие на българските граждани, за укрепване на българщината по всички континенти, за развитие на българската култура, наука и образование, за съхранение на националната памет и постигането на национално помирение след десетилетия противопоставяне и разделение;
 5. като върховен главнокомандващ обединява усилията на държавата и нацията за укрепване на сигурността и отбранителната способност на сраната, успешното преустройство на Българската армия и достойното изпълнение на съюзническите задължения на България;
 6. налага политическа култура, която се основава на диалога, толерантността, националното съгласие и единодействие, на уважение към всички участници в строителството на нова България.

     Всичко това е убедително основание да призовем всички членове и симпатизанти на Отечествения съюз да гласуват за кандидат-президентската двойка Георги Първанов – Ангел Марин и да участват най-дейно в подготовката и произвеждането на президентските избори – 2006 г.

 

 

  

 

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.