За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Г Р А М Н А    Д Е К Л А Р А Ц И Я  Проект!

НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ И ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО„

 

            Ние, долуподписаните граждани на република България, водени от своите родолюбиви чувства и загриженост за съдбата на българския народ и държавност, като отчитаме тежката и всеобща криза в страната, заплахата от нова бежанска вълна и изострените противоречия в Близкия изток, на Балканите и в Черноморския басейн, в Европейския съюз, в Европа и света, обявяваме разгръщането на масово народно движение и създаването на патриотичен съюз „ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ в името на гражданското разбирателство, национално единение и съгласие чрез изграждане на широка , равнопоставена, социално- отговорна и патриотична коалиция на некомпрометирани личности, граждански сдружениия и съюзи на основата на обща програма и стратегически цели за промяна на модела на устройство и функциониране на държавата. Отстраняване от управлението на компрометираните политически субекти и личности, защита на националните интереси и равнопоставеност на страната в международните отношения и съюзи, възстановяване на държавността и законността в името на защитата на индивидуалните конституционни и социални права на българските граждани и с крайна цел усъвършенствуване на обществената система, модернизация,просперитет ,сигурност и благополучие на България.
            Гражданско движение и съюз „ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ е отговор на българската нация на неспособността и провала на политическата класа, излъчена от партийните върхушки на системните партии – контролирани от Брюксел и Вашингтон, да формулират и осъществят цивилизационния напредък на нацията и държавата в 21 век. Нашата дейност е насочена към активно участие на гражданите в предстоящите избори чрез подкрепата на кандидати, които споделят и застават зад следните програмни цели и принципи:
            1. Прекратяване на политическата конфронтация, възстановяване на гражданския диалог по основните въпроси на нацията и държавата, приемане с консенсус на цивилизационната доктрина и идеалите на Отечеството през 21 век.
            2. Незабавно преустановяване на 100-годишната гражданска война в страната на политическа и социална основа, постигане на гражданско помирение по въпросите на историята чрез издигане на Мемориал на националното помирение за отдаване на почит и уважение към борбите и жертвите на политически репресии в различните режими в България след Освобождението.
            3. Осъждане и разграничаване от проявите на национален нихилизъм и предателство в политиката, отказ от унизителната политика на послушничеството и неоколониална зависимост, преглед на кадрите за готовността им за водене на последователна борба от държавните институции и обществото с политическата корупция и покровителствената от нея организирана икономическа престъпност.
            4. Възстановяване на разделението и независимостта на властите, укрепване на републиканските институции и механизми за държавен и граждански контрол, отказ от тежненията за авторитарна еднолична и еднопартийна власт.
            5. Възстановяване на законността, защита на конституционните индивидуални права на българските граждани в страната и чужбина, ефективна реформа на правоохранителните и съдебните органи за върховенство на закона и справедливост за всеки.
            6. Етнически и религиозен мир и съвместно съжителство, равнопоставеност на етноси, религии, полове в конституционните им права и задължения, ускорени действия и програми за преодоляване на демографската криза и за приобщаване на българската диаспора в чужбина към съдбините на Родината.
            7. Закрила на българската народопсихология , на българския език, бит и народностни образователни и културни традиции , на гражданските, икономическите и социалните права на хората, равнопоставен и ефективен достъп до образование, здравеопазване,култура и социална защита и подпомагане.
            8. Засилване правата, функциите и правомощията на регионите и общините, децентрализация и административна реформа.
            9. Осигуряване на ускорен икономически растеж и съществен ръст на доходите на база ефективно използване на националните природни, финансови и географски и други ресурси, преосмисляне на участието ни в международното разделение на труда и икономическите програми на ЕС, приоритетно развитие на високотехнологични отрасли, на селско стопанство, туризъм и свързаните с тях индустрии и технологии, възстановяване на традиционни пазари и кооперации за българските производители.
            10. Защита на националните особености и интереси и равнопоставеност на България в международните отношения, активна и самостоятелна позиция на българските институции и представители при осъществяване на пълноправното членство в Европейския съюз, НАТО и други международни договори.
            11. Незабавно присъединяване към групата държави в ЕС, отстояващи тезата за сваляне на конфронтацията с Русия, отмяна на санкциите и възстановяване на приятелските отношения и сътрудничеството в името на сигурността и просперитета на обединена Европа от Атлантика до Урал. Превръщане на граничните територии по цялото протежение от Балтийско море до Черно море, включително територията на България, от взривоопасни, конфликтни точки в зона на доверие, демилитаризиране, икономически и културен обмен и сътрудничество.
            12. Незабавни активни действия за модернизация и възстановяване боеспособността, авторитета и престижа на въоръжените сили – българската армия, специалните и специализираните служби за сигурност, повишаване потенциала и готовността на държавата и населението за ефективна защита на националната граница и националния суверенитет. Преосмисляне на съюзническите задължения и участието ни в НАТО с ясна позиция за изграждането на ефективна система на колективна европейска сигурност.
            Днес Отечеството е изпаднало в сериозна криза и упадък , изправено е пред сериозни заплахи и предизвикателства. В същото време обществената тъкан е разпокъсана и разединена, а политическата класа очевидно не е в състояние да отговори на въжделенията на нацията.
            С тази Програмна декларация ние се обръщаме за подкрепа към всички български патриоти в страната и чужбина.Нека всички ние дадем своя дан за спасението на народ и Родина!

 

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧСТВЕНИЯ СЪЮЗ
ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.