За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-38/ 28.02.2017 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 28.02.2017 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 39 члена на НС ,Председателя и 5 члена на КС,областни координатори и ръководни дейци на партньорски съюзи и сдружения.

 

  Заседанието бе открито и ръководено от зам.председателя на НС на Отечествения съюз г-н Васил Точков.Предложен и утвърден единодушно бе следния

 

  Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 

1. Анализ на обществено - политическата обстановка в страната в

светлината на предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 година:

1. информация за политическата и социално-икономическата обстановка в страната;

2. анализ на проекта на Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с БСП.;

3. решение за участие на ОС в изборите – цели и формула за подкрепа на политическа партия или коалиция;

  Докл.Симеон Симеонов

2. Утвърждаване на състав на НИК, логото и Програма за отбелязване на 75-та годишнина от създаването на ОФ/ОС.

  Докл.Симеон Симеонов

3. Насрочване на Отчетно-изборно Общо събрание на Отечествения съюз.

  Докл.Симеон Симеонов

4. Разни.

 

  Р Е Ш Е Н И Я :

 

По точка І-ва:

  1.На предстоящите парламентарни избори 2017 г. Отечественият съюз дава подкрепата си за Платформата,управленската програма и кандидат-депутатските листи на коалиция „БСП за България“.

  2. Препоръча на дейците и симпатизантите на ОС активно да подкрепят чрез преференциалния вот поименно тези кандидати от листите на „БСП за България“, които споделят и защитават идеите и програмните ценности на ОС.

  3.Одобрява проекта на Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с БСП и коалиция „БСП за България“ и възлага на Председателя да го подпише при покана.

 

 

По точка ІІ-ра:

1. НС на ОС във връзка с взетото решение за тържественото отбелязване през 2017 година в блок на кръглите годишнини : 75 г. от създаването на ОФ-ОС, 70 г. от подписването на Парижкия мирен договор и 70 г. от обявяването на България за народна република одобрява състава на Националния инициативен комитет /НИК/ в приложение №1, логото /приложение №2/ и Програмата за тържественото честване /приложение №3/ заедно с план-сметка.

2. Възлага на Председателя на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ да установи контакти с ръководствата на БСП и други политически партии и граждански сдружения и съюзи – наследници на историческите участници в ОФ и съвременни партньори на Отечествения съюз, за съвместно отбелязване на събитията.

3. Възлага на областните и общинските структури и дейци да внесат в НС предложения,идеи и препоръки по темата.

По точка ІІІ-а

 

1. Насрочва годишното отчетно събрание на Отечествения съюз на 16.07.2017 г. от 11.00 ч. в град София,бул.“Витоша“№18 при следния дневен ред:

- Отчет на Председателя и НС за дейността в светлината на актуалната обществено-политическа обстановка в страната след предсрочните парламентарни избори ; Докл.Председателя на ОС

- Отчет на КС ; Докл.Председателя на КС на ОС

- Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. и утвърждаване на бюджет за 2017 г.; Докл. Председателя на ОС

- Ограничени промени в състава на НС и КС; Докл. Председателя на ОС

- Приемане на тържествена декларация Обръщение към българския народ по случай 75 г. от създаването на ОФ/ОС; Докл. Председателя на ОС

- Разни

2. Възлага на Председателя да извърши необходимите действия по обявата и организирането на Общото събрание.

 

  След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 


Симеон Симеонов
Председател

Васил Точков
Протоколчик

 

 

Приложение:

 

Състав на НИК

Програма

Графично лого

Споразумение да взаимодействие и сътрудничество на ОС с БСП за парламентарните избори на 26.03.2017 г.

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.