За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-24/ 01.10.2011 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 141.10.2011 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 43 члена на НС  ,Председателя  и 1 член на КС,областни координатори и ръководни дейци на политически парлтии и граждански сдружения / съгласно списък/

         Заседанието бе открито и  ръководено от координатора на Отечествения съюз за София – град г-жа Златина Георгиева.Предложен и утвърден единодушно бе следният


ДНЕВЕН РЕД

1.Приемане на решение за подкрепа на кандидат-президентска двойка  на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България:
                - среща-разговор с Ивайло Калфин и Стефан Данаилов – кандидати за президент и вицепрезидент на БСП и Коалиция за България;
                -   приемане на Обръщение до членовете и симпатизантите на Отечествения съюз, на другите лявоцентристки партии и граждански сдружения, до българския народ, за участие в предстоящите президентски избори 2011 и подкрепа на двойката КАЛФИН-ДАНАИЛОВ. 
                                                  Докл. Симеон Симеонов – председател
                                                             Дамян Атанасов – секретар на НС

       2. Информация за участието на Отечествения съюз в Местни избори 2011.
                                                   Докл. Симеон Симеонов – председател
                                                              Цаню Камов – секретар на НС
       3.Разни и коктейл за участниците.

 

След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 

РЕШЕНИЯ:

По точка І-ва:


         1.На предстоящите президентски избори 2011 г. Отечественият съюз дава подкрепата си за кандидатите на БСП ИВАЙЛО КАЛФИН – СТЕФАН ДАНАИЛОВ.
         2.Приема ОБРЪЩЕНИЕ до българските граждани за активно участие в предстоящите избори и гласуване в подкрепа на нашите избраници за президент и вицепрезидент на Република България,което да се обнародва ,отпечати и разпространи.
         3.Възлага на дейците и симпатизантите на ОС и призоваваме нашите партньори да се включат активно по места в гражданските комитети за подкрепа и в агитационно-пропагандната работа за избирането на двойката КАЛФИН – ДАНАИЛОВ.

 

По точка ІІ-ра:

                1.Одобрява информацията  за осъществените по общини и области контакти с партньорите от БСП и другите политически партии и граждански сдружения,за подписаните споразумения и практически действия по подбора,издигането и регистрацията на кандидатури за кметове на общини и населени места и за общински съветници.

                2.Одобрява възприетите политически формули за участие в Местни избори 2011 от общинските ръководства на ОС съгласно Решението на Общото събрание от 04.06.2011 година.

                3.Одобрява издигнатите от ОС и припознати от партньорски партии или инициативни комитети кандидати за кметове на общини както следва: ор.бриг.ген Кольо Милев –Сливен ; Ирена Александрова – Видин ; Николай Велков – Пазарджик ;Николай Иванов – Враца; Денчо Бояджиев – Разград; ор.полк.Марко Петров – Първомай; Лидия Банкова – Драгоман; Васил Точков – Любимец и други, както и десетките кандидат-кметове,издигнати от БСП и други наши патньорски партии и подкрепени от Отечествения съюз в цялата страна.

                4.Възлага на структурите и дейците на ОС да се включат активно в предизборната работа по места и информират Председателя и НС за постигнатите резултати на изборите.

 

По точка ІІІ-а

Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи с общинските активи на Отечествения съюз съгласно приложение.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.