За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-20/ 17.04.2010 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 17.04.2010 г.
Място: гр. София

 

 

Днес, 17 април 2010 година, в София се състоя първото заседание на новоизбрания Национален /Управителен/ съвет на Отечествения съюз.

       В него участваха 43  члена на Националния съвет.

       Заседанието бе ръководено от председателя Симеон Симеонов.

       Той предложи и бe приет следния

ДНЕВЕН РЕД

 • Избор на заместник-председатели и секретари на Управителния /Нацианалния/ съвет на Отечественият съюз.

      
С единодушие членовете на Националния /Управителния/ съвет приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е

      1. Избира за заместник-председатели на Управителния /Националния/ съвет на гражданското сдружение Отечествен съюз

Лидия Кирилова Банкова

Денко Иванов Денков

 

     2. Избира за секретари на Управителния /Националния/ съвет на гражданското сдружение Отечествен Съюз

Виолетка Йорданова Ценева

Дамян Младенов Атанасов

Николай Иванов Велков

Цаню Денев Камов

 

3. Утвърждава по предложение на Председателя Симеон Симеонов Председателство в състав:

  1. Симеон Петров Симеонов
  2. Денко Иванов Денков
  3. Лидия Кирилова Банкова
  4. Гиньо Гочев Ганев
  5. Виолетка Йорданова Ценева
  6. Николай Иванов Велков
  7. Дамян Младенов Атанасов
  8. Цаню Денев Камов
  9. Бойко Георгиев Кечев
  10. Станьо Станев Сираков
  11. Димитър Ангелов Вечев
  12. Георги Димитров Джоргов
  13. Стоимен Цветанов Стоименов
  14. Симеон Игнатов Николов
  15. Тодор Борисов Коруев

 

С това, заседанието на Съвета бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.