За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-17/ 25.04.2009 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 25.04.2009 г.
Място: гр. София

 

        
Общото събрание бе открито от председателя на Отечествения съюз Симеон Симеонов. Той съобщи, че на събранието присъстват 172 членове на Общото събрание /членове на Управителния съвет и ръководители на местни структури на Отечествения съюз/.
Гости на събранието бяха:Румен Петков – член на ИБ на ВС на БСП и Кристиян Вигенин – член на ИБ и секретар на ВС на БСП
За ръководство на събранието бяха избрани Гиньо Ганев - почетен председател на Отечествения съюз, Симеон Симеонов – председател на Отечествения съюз и Дамян Атанасов – секретар на Съюза.

Общото събрание се ръководеше от Дамян Атанасов.
Той предложи и бе приет следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 • Приемане на отчет за дейността на Националния съвет /УС /

                                                                    Докладва :  С. Симеонов  

 • Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет

                                                                    Докладва :  Бойко Кечев

 • Приемане на отчет за изпълнение на бюджета  за 2008г. и утвърждаване на бюджета за 2009г.

                                                                    Докладва : С. Симеонов    

 • Анализ на обществено – политическата обстановка и задачите на Отечествения съюз в навечерието на европейските и националните парламентарни избори 2009г.

                                Слово на Гиньо Ганев и доклад на Симеон Симеонов

 • Утвърждаване на правила и принципи за изграждане и функциониране чрез Отечествения съюз на местни /квартални, селищни и общински/ обществени съвети по общини, като форма на гражданско участие и контрол върху работата на органите на местната власт.

Забележка: Представяне на опита на община Ловеч, както и усилията на Отечествения съюз в това отношение във Велико Търново.

 • Утвърждаване на план-програма за работа по проекти на европейските и националните програми и фондове.

                                            Докладва: Николай Велков – секретар на Съюза

 • Разни

 

Бяха предложени и избрани две комисии:

Мандатна комисия

 • Стоян Михайлов  - председател
 • Йорданка Минкова
 • Георги Джоргов

Комисия по проекти за решения и документи на Общото събрание

 • Дамян Атанасов  -  председател
 • Мариана Узунова
 • Вяра Косева

      След словото на Гиньо Ганев, докладите на Симеон Симеонов и на Контролния съвет, представянето на основните моменти от работата за създаване на местни обществени съвети и на план-програмата за работа по проекти на европейските и националните програми и фондове, и направените изказвания бяха приети следните

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 -  По т.1 от Дневния ред
Общото събрание приема и одобрява Отчета за дейността на УС на сдружение Отечествен съюз през 2008г.

По т.2 от Дневния ред
Общото събрание приема и одобрява отчета за дейността на Контролния съвет през 2008г.

По т.3 от Дневния ред
Общото събрание приема и одобрява отчета за изпълнението на бюджета на сдружението за 2008г. и утвърждава бюджета на сдружението за 2009г.

По т.4 от Дневния ред
Общото събрание одобрява оценките  за обществено-политическата обстановка и предстоящите задачи на Отечествения съюз, направени в словото на почетния председател на Съюза г-н Гиньо Ганев, в отчета на председателя на Съюза г-н Симеон Симеонов и в изказванията на членовете на събранието.
На предстоящите избори за представители на България в Европейския парламент и за депутати в 41-то Народно събрание, членовете и симпатизантите на Отечествения съюз ще гласуват за кандидатите на „Коалиция за България”, ще участват най-дейно в нейните предизборни кампании, в работата на предизборните щабове, районните и секционните комисии, в агитирането на хората „от врата на врата”  да гласуват и да подкрепят нашите кандидати.

- По т.5 от Дневния ред
Възлага на ръководствата на местните структури на   Отечествения съюз да   пристъпят към изграждането и функционирането / там,    където не е започнало/ на местни /квартални, селищни и общински/   обществени съвети, като форма на гражданско участие и контрол   върху работата на органите на местната власт.

- По т. 6 от Дневния ред
Утвърждава план-програмата за работа по проекти на европейските и националните програми и фондове.

- По т. 7 от Дневния ред
Приема Програмната декларация на Отечествения съюз за 2009 г. и  Обръщението на Общото събрание към членовете и симпатизантите на нашия съюз, към всички истински патриоти във връзка с предстоящите избори за представители на България в Европейския парламент и за депутати в 41 – то Обикновено народно събрание.
Издига кандидатурата на председателя на Отечествения съюз Симеон Петров Симеонов за депутат в 41-то Народно събрание и предлага на ръководството на „Коалиция за България” да бъде включен на избираемо място в рамките на гражданската и коалиционната квота.

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.