За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на НС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-12/ 15.05.2008 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 15.05.2008 г.
Място: гр. София

 

 

Председателят на УС обяви следния

 

Д н е в е н     р е д

 

  • Утвърждаване на тематичен план за сборника „65 години Отечествен фронт – съюз”.
  • Договор с издателство „Захари Стоянов” за издаване на сборника.
  • Информация за проведени срещи на регионално ниво.

 

 

 

 

Председател на УС : .....................................
/Симеон Симеонов/

Протоколист : ...........................................
/Даниела Иванова/

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.