За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на УС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-10/ 08.11.2007 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 08.11.2007 г.
Място: гр. София

 

 

Председателят на УС обяви следния

 

Д н е в е н     р е д

 

1. - Информация за изпълненията на мероприята по 65-та годишнина на ОФ – ОС:

  1. Утвърждава план-график за отпечатване на юбилеен сборник.
    Отговорни – С. Сираков и С. Симеонов.
  2. Възлага на С. Сираков, С. Симеонов и Д. Вечев да подготвят встъпителен текст.
  3. Възлага на С. Сираков и С. Симеонов събиране на оферти за изпълнението на сборника.
  4. Д. Иванова оформя сборника.

2. - Одобрява разпределянето на почетния знак и грамоти между общинските организации.

3. - Удостоява следните лица с юбилеен медал:
· Ляхов - Пловдив
· Станка Палазова - В. Търново

4. - Насрочване на заключително заседание съвместно с Националния Инициативен комитет и ръководството.

5. - Предварителна оценка на Местни избори 2007.
· Контакт с общинските председатели.

 

След дискусия по отделните въпроси се взеха следните решения:

По т. 1

 

По т. 2

 

По т. 3

 

По т. 4

 

По т. 5

 

Председател на УС : .....................................
/Симеон Симеонов/

Протоколист : ...........................................
/Даниела Иванова/

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.