За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на УС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-09/ 20.09.2007 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 20.09.2007 г.
Място: гр. София

 

 

Председателят на УС обяви следния

 

Д н е в е н     р е д

 

Утвърждаване на материсли:

· Отчет на УС на ОС
· Отчет на КС на ОС
· Отчет на бюджет 2007-10-10 Утвърждаване на бюджет 2008

 

Утвърждаване списък за награждаване:

· С почтен знак
· С юбилеен медал

 

 

 

 

Председател на УС : .....................................
/Симеон Симеонов/

Протоколист : ...........................................
/Даниела Иванова/

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.