За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на УС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-07/ 06.06.2007 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 06.06.2007 г.
Място: гр. София
Присъстващи: 19 /деветнадесет/ членове на Управителния съвет

 

 

Председателят на УС обяви следния

 

Д н е в е н     р е д

 

 1. Подписване на споразумение между Отечествения съюз  и БАС.
 1. Подписване на споразумение между  Отечествения съюз  и  Национално сдружение на кметове за съвместна дейност.
 1. Анализ на политическата обстановка в страната след Евроизборите.
 1. Утвърждаване на план-програма за честване на 65 годишнината на ОС.
 1. Насрочване на Общо събрание на ОС.
 1. Разни
  • Участие в отбелязването на 125 годишнината на Г. Димитров.
  • Информация за проекта от програмата на европейските фондове.

 

 

 

След дискусия по отделните въпроси се взеха следните решения:

 

По т. 1

Утвърждава текст на споразумение между Отечествения съюз и БАС.

 

По т. 2

Утвърждава текст на споразумение между Отечествения съюз и Националното сдружение на кметствата.

 

По т. 3

Приема доклада на Председателя.

 

По т. 4
 
Утвърждава план-програма със следните елементи:

 • Учредяване на инициативен комитет.

Срок   -   30. 06. 2007г
Отговорник  -  Председателят

 • Определя централно събитие по отбелязването на 65-та годишнина да се състои на 21. 09. 2007г., петък.

 

  • 13 – 17ч.   -  в  Централен военен клуб, актова зала  - кръгла маса – 65г. Отечествен фронт – съюз ( ОФ – ОС ).

Срок за подготвяне на сценария   -  12. 06. 2007г.
Отговорници  -  Д. Вечев и С. Сираков.

  • 18 – 19:30ч.   – Тържествено събрание – концерт -  в концертна зала на Централен военен клуб

Срок за изготвяне на сценария  -  30. 06. 2007г.
Отговорници  - Д. Атанасов, Виолетка Ценева и А. Влахов.

  • 20ч.   -  коктейл за участниците.

Място  -  х-л “Триада”  или ЦВК.

 

 • Препоръчва на регионалните клонове и местни структури да набележат програма за отбелязване на годишнината по места.
 • Възлага на Председателя да осигури контакти за отбелязване на събитието чрез серия материали  в централния и местния печат и по-специално във  в. „Дума”.
 • Дава съгласие да се учреди почетен знак на организацията и юбилеен медал 65г. Отечествен фронт – Отечествен съюз, като възлага на Председателя да организира изготвянето на статута и графичния дизайн на отличията.

 

 

По т. 5

 

Насрочва Общото събрание на Отечествения съюз  за  22. 09. 2007г., от  9:00ч. в х-л  „Триада” (София, ул. Венера – 5),

При следния дневен ред:

 • Отчет за дейността на УС  -  Председателя.
 • Отчет за дейността на КС  - Председателя на КС.
 • Отчет за изпълнение на бюджета за 2006г.
 • Утвърждаване на бюджет за 2007г.
 • Анализ на обществено-политическата обстановка и задачите на ОС в навечерието на местни избори 2007г.

 

 • Разни :

  Относно 125 –ата на Георги Димитров :

  • Дава съгласието си Председателят да участва в национален инициативен комитет по отбелязване на 125-та годишнина.
  • Определя за участници в международната научна конференцията  С. Симеонов, А. Влахов, Д. Атанасов, С. Сираков, Д. Вечев.
  • Определи Председателят на организацията да изнесе на конференцията доклад под заглавие – „Георги Димитров и Отечествен фронт”.
  • Покани дейци на организацията да участват в тържествата на 18. юни. 2007г.
   • Приета информация за подготовката на Отечествения съюз за участие в проекти.
   • Възлага на Председателя да изготви писмо до дейците, с което да ги запознае с решенията от   т.4  и т.5  и изпрати копие от  т.1 и  т.2.

   Ръководството на ОС дава съгласието си за създаването на инициативен комитет в подкрепа на читалище „Пенчо Славейков” и други читалища в България .


 


Председател на УС : .................................
/Симеон Симеонов/


Протоколист :       ....................................
/Даниела Иванова/

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.