За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "65 години ОФ-ОС")
ПРОГРАМА


За отбелязване на 65 годишнината на
Отечествения фронт – съюз

 

 1. Създаване на Национален инициативен Комитет / НИК / . Срок - 31.08.2007г.
  Избор на Председател -
  - Симеон Симеонов

 2. Пресконференция на НИК – 07. 09. 2007г. – Прес-клуб БТА

 3. Провеждане на национална „Кръгла маса” на тема „Отечественият фронт – съюз - история, еволюция, съвременност”.
  Срок: 21. 09.2007г. - 13:00ч. в ЦВК, зала „Тържествена”

 4. Тържествено събрание – концерт

  - Откриване - Симеон Симеонов – Председател на Отечествения съюз.
  - Съобщаване на получени приведствия – С. Симеонов
  - Доклад „65 години политическа история, гражданско присъствие и актуална служба на Отечеството” – около 20 – 30 мин.
  Докладва – Г. Ганев
  - Награждаване на изтъкнати дейци – ветерани
  - Концерт - около 30 – 40 мин.
  - Коктейл - около 300 души участници в събранието
  Срок 21.09.2007г. – 18ч. в ЦВК - зала „Концертна” и фоайе.

 5. Издаване на специален юбилеен брой на вестник „Отечествен фронт”.
  Срок - 20.09.2007г.

 6. Издаване на юбилеен сборник с докладите и съобщенията от „Кръглата маса”.
  Срок – 31.10.2007г.

 7. Изработка на Почетен знак, Юбилеен медал – плакет, грамоти и легитимация и награждаване на дейци в София и по места в страната.
  Срок - 01.09.2007г. и 31.10.2007г.

 8. Медийно осигуряване:

  - пресконференции
  - съвместна програма – рубрика в в.”Дума” /статии, интервюта, съобщения
  - специални страници във
  · в. „Жарава”
  · в. „Българско войнство”
  - пресцентър на БСП
  - местен печат и средства за масова информация
  Организиране на прояви по области, общини и кметства - по отделна програма.


Настоящата програма е утвърдена с решение на УС на Отечествения съюз на 06.06.2007г.


Председател:
/ Симеон Симеонов /

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.