За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "65 години ОФ-ОС")




ПРОГРАМА

за провеждане на кръглата маса
на тема: „65 години Отечествен фронт – съюз – история, еволюция и съвременност”

 

 

21.09.2007г.
Място :  ЦДНА, зала „Тържествена”.
Времетраене : 13:00 – 18:00ч.
Време за доклад – до 15мин. за 1-во заседание и 10мин. за 2-ро заседание.

Открива С. Симеонов – председател на ОС.
Приветствие  - Г. Ганев – почетен председател на ОС.
Ръководство на Кръглата маса – С. Симеонов, доц. Д. Генчев, С. Сираков.

 

Първо заседание – 13:30 – 16:00ч.
Ръководи – доц. Димитър Генчев

 

 • проф. Ал. Лилов – „От антифашистки блок до национално движение за демократично развитие”.
 • проф. Владимир Мигев – от БАН – „За някои неверни постановки, за мястото и  ролята на ОФ”.
 • доц. Искра Баева – „Гражданският характер на ОФ”.
 • доц. Марин Калонкин – „Антифашстката борба под знамето на ОФ”.
 • полк. Д-р Иван Ников – „Програмата за преустройството на армията и участието й в доразгрома на фашизма. Девиза на ОФ – „Всичко за фронта – всичко за победата”.
 • д-р Румяна Минчева – БАН – „Международната обстановка при подписване на Парижкия мирен договор от 1947г.”
 • проф. Димитрина Петрова – СУ – „БЗНС и ОФ”.
 • Живодар Душков  - Русенски Университет – „Г. Димитров и ОФ”.
 • доц. д-р Крум Чивиев – „Приносът на Станке Димитров в подготовката и изпълнение на програмата на ОФ”.
 • проф. Фильо Христов – „Още един поглед към Г. Димитров и ОФ”.

 

Дискусия – 15:45 – 16:00ч.

Почивка  -  16:00 – 16:15ч.


Второ заседание – 16:15 – 18:00ч.

Ръководи - д-р Станьо Сираков

 • Станьо Сираков -  „ОФ масова обществено-политическа организация и нейните доброплодни дела”.
 • доц. Д. Вечев – „Граждански елементи в дейността на Отечественофронтовските

                               организации”

 • д-р Стойко Лазаров – „ОФ и Народните читалища.
 • Иванка Николова  -  „ОФ и българската народна култура. Краезнание и родознание”.
 • Веселин Нейков – „Защитата на природата в дейността на ОФ”/
 • Ивета Минкова – „ОФ и обществената защита на потребителите”
 • Петър Георгиев – „Проблемите и живота на ромите в миналото и сега”.

 

 • Отечествен фронт – съюз  през погледа и опита на председателите на

       общинските организации:

 •  Вяра Косева – Русе,
 • Цветанка Иванова – Пазарджик,
 • Христо Банков – Г.Оряховица,
 • Мариана Узунова – Пловдив.

 

 • С.Симеонов  - „Еволюцията на Отечествен фронт в Отечествен съюз, като гражданско сдружение с цел постигане на национално съгласие и разбирателство на основата на народностните ни ценности и завещаното от Отечествен фронт”.

 

18:00ч. – закриване на Кръглата маса.

 

 



 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.