За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ЗА ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ/СЪЮЗ/  -   ОФ/ОС/

 

1. 17 юли 1942 г. - радиостанция “Христо Ботев” на радио “Москва” -
Огласена е от Г.Димитров  програмата за създаването на ОФ.

Цели:

 1. Сваляне  на монархо-фашисткото правителство в България
 2. Излизане от фашистката коалиция на “Оста”
 3. Включване на България  във ІІ-а световна война на страната на  антихитлеристката коалиция

Инициатор: Българска работническа партия /комунисти/ и нейното Задгранично бюро. Апелът от вътрешното ръководство е на Кирил Драмалиев
Включват се :
1. Кимoн Георгиев - кръг “Звено”
2. Никола Петков - БЗНС “Пладне”
3. Григор Чешмеджиев - БСДП
4. Димо Казасов - независим
5. Петър Мънзелов - Съюз на кооперациите и Съюз на народните читалища

Формира се истинска коалиция на леви и патриотични сили и личности

 

2. 9 септември 1944 г. - І-во  ОФ правителство начело с Кимон Георгиев

Коалиция:  
РП - 4 министри
БЗНС - 4 министри
Звено - 4 министри
БСДП - 2 министри
Независими - 2 министри

Изпълнени цели:
1. Сваляне  на монархо-фашисткото правителство
2. Излизане от “Оста”
3. Включване във войната  в състава на ІІІ-ти Украински фронт на страната на анти-Фашистката коалиция

3. Февруари 1945 г.- І-ви конгрес на ОФ


Поставя  основна задача : Принос на България за окончателния разгром на хитлерофашизма.Лозунг : “Всичко за фронта, всичко за победата”

Работят : Над 7660 комитета с над 30000 члена


4. Есента 1945 година - 2-ро ОФ правителство след демократични избори


5. 1946 година –референдум  за република

Избори  за велико Народно събрание –Нова конституция  под надзора на Съюзническата комисия

Резултати :

За република :91.67%


Избори:

За 1.ОФ-70.10%
За 2.Опозиция-28.89%
3-то ОФ правителство начело с Георги Димитров

6.1947година - Парижки мирен договор, подписан от представители на ОФ правителството: Кимон Георгиев, Трайчо Костов и Александър Обов
7.1947 година - ІІ -ри конгрес на ОФ
- превръщане в масова обществена политическа  организация
-саморазпускат се  и се вливат в ОФ ”Звено” и  “Радикална партия”.
БСДП се влива в Работническата партия
Основните функции които се изпълняват от Отечествения фронт няколко десетилетия:

 1. участие на гражданите и граждански контрол върху органите на властта и лицата,участвуващи в тях:депутати,кметове,общински съветници ;
 2. разгръщане на местното самоуправление и връзките на местната власт с населението;
 3. благоустрояване на териториите и опазване на околната среда по местоживеене;
 4. съхранение на народностните традиции и обичаи,подкрепа на краеведчески и родознателни изследвания;
 5. етнически мир,съжителство и приобщаване на малцинствените етноси към националните цели и ценности;
 6. опазване на обществения ред и законност,спокойното съжителство между гражданите.                                                                                                                                                              

Дейността на ОФ се осъществяваше в около30000 низови организации с над 3500000 членове.

8. В рамките на ОФ се родиха и действаха автономно следните по-известни организации и движения:


- Защита на природата и опазване на околната среда
- Движение за трезвеност
- Движение на българските жени
- Движение за мир  и солидарност с народите на Азия,Африка и Латинска Америка.
- Дружество “Родознание и краезнанние”
- Землячески дружества
- Общобългарски комитет “Васил Левски”
- Движение за защита на потребителите

 

9. Участие в “Кръглата маса”-1989 година

 

10. ХІ конгрес -1990 година
Преименуване в Отечествен съюз и и превръщането му  в самостоятелна, патриотична и социално ангажирана обществена организация,прокламираща в обществото разум,разбирателство и национално единение в името на бъдещото развитие и модернизация на България.Ние издигнахме валидния и до днес призив за национално съгласие в името на европейското демократично бъдеще и социален просперитет на нацията.
Участник в Коалиция за България

Някои от председателите на ОФ /ОС/ през годините:

 1. Георги Димитров
 2. Енчо Стайков
 3. Боян Българанов
 4. Георги Трайков
 5. Пенчо Кубадински
 6. Живко Живков
 7. Гиньо Ганев
 8. Симеон Симеонов
 9. Васил Точков

 

 

 

                  01.01.2022                                                                                          Изготвил:

 /В.Точков/         

 

 

      Copyright © 2006-2023 Отечествен съюз - България Всички права запазени.