За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

И Н Т Е Р В Ю
със СИМЕОН СИМЕОНОВ – Председател на Отечествения съюз
по повод 65-та годишнина от Девети септември 1944 година

                             

Г-н Симеонов, датата 9.9.1944 г. продължава да буди бурни и противоречиви мнения и оценки в нашето общество и днес. Каква е Вашата позиция и какво всъщност се случва на този ден преди 65 години?

Девети септември 1944 г. е една от преломните дати в съвременната история на България. Споровете засягат най-вече оценката на фактите, които я предхождат и особено – тълкуването на явленията и последствията, настъпили след нея. Тези дискусии са необходими и полезни за осветляването на историческата истина.
Безспорното е, че това е един акт, извикан и наложен от обективния ход на  събитията – не само в нашата страна и на Балканите, а в Европа и целия свят. В този момент мълниеносно се развива Яш-Кишиневската операция на ІІІ-ти Украински фронт. Съветските войски прекрачват границата на България. Страната е парализирана от обща политическа стачка, действията на въоръжените партизански отряди и бойни групи  на Съпротивата /НОВА/ придобиват решителен характер и достигат своя апогей. България е изправена пред нова национална катастрофа. Изходът е един – да се откачи Родината от катафалката на губещите войната хитлеристка Германия и нейните съюзници и да се приобщи към усилията на човечеството за разгрома на фашизма и на японския милитаризъм. Завземането на властта от Отечествения фронт чрез военен преврат в София и въстанически революционни действия по места в цялата страна на 9.ІХ.1944 г.е спасителен акт за държавата и народа и получи подкрепата на великите сили и обединените народи.
Целите и задачите на Деветосептемврийския акт и на неговите автори и участници се съдържат в огласената от Кимон Георгиев по радио София в 6 часа и 25 минути на този ден от стая №25 в сутерена на министерството на войната : „Прокламация към българския народ на  отечественофронтовското правителство”.


Каква е, според Вас, политическата характеристика на Деветосептемврийския акт?

С него бе сложен  край на един личен  диктаторски режим и се установи власт на Отечествения фронт - на изградената на антифашистка основа широка политическа коалиция от партии, обществени организации и изявени личности. Тя се явяваше тогава политическия синоним на националното съгласие по общонационалните и общогражданските проблеми, което бе единственият спасителен път за преодоляване на кризата. Една от основните характеристики на коалицията бе нейната равнопоставеност. Дори Българската работническа партия,която по всеобщо признание имаше най-голямо и жертвено участие в Съпротивата, участва в правителството с четирима министри, по колкото са и министрите на БЗНС и „Звено”.За съжаление, отечественофронтовската равнопоставеност и многопартийната демокрация просъществуваха твърде кратко време.


Кои са жалоните, които маркират историческата роля на Деветосептемврийския акт?

Няколко са съществените исторически „заслуги”:
1.България скъса реално и окончателно с държавите от „Оста” и премина на страната на антихитлеристките сили. Българската армия чрез своите славни победи по фронтовете на Югославия, Унгария и Австрия и с цената на над 30 хиляди жертви в Отечествената война даде своя достоен принос за окончателния разгром на хитлеристка Германия.
2.Горното направи възможно сключването на Парижкия мирен договор на 10.02.1947 г., с който България, макар и третирана като победен бивш съюзник на Третия райх, не загуби нито сантиметър от довоенната си територия.
3.Отхвърлен бе едноличният диктаторски режим и се установи народно-демократична власт .
4.Прочистена бе обществената среда от заразата на нацистката, расистка и ксенофобска идеология, чужда на българската традиция и бе потърсена съдебна отговорност от виновниците за поредната злочастна участ на Родината през 20-ти век.
5.Отхвърлена бе  монархическата форма на държавно устройство и се  установиха ценностите на републиканизма чрез общонародния референдум от 1946 година.
6.Заложени бяха основите на следвоенното възстановяване и последвалия бурен социално-икономически и културен напредък на нацията през втората половина на двадесети век.
Девети септември 1944 г. реално възстанови естественото равноправно място на България в Европа и присъедини страната към семейството на Обединените нации.
Тук е мястото да кажа,че е твърде погрешно,според мен,  да се свързват със замислите и идеите на Девети септември, а обратно –  те бяха отрицание на надеждите и въжделенията, родени от този ден  -  настъпилите по-късно в резултат на разгърналия се процес на „съветизация” и установяване на сталински методи на управление: произвол, насилие и репресии, ликвидация на политическата опозиция и установяване на еднопартиен монопол на БКП върху властта. Дори в тези условия,Отечественият фронт, макар и загубил вече качествата си на политическа коалиция, като масова обществена организация, стоеше близо до хората, даваше възможно най-широка за времето политическа трибуна на гражданите за обществена изява, за поставяне и решаване на насъщните им проблеми. В този смисъл в и чрез Отечествения фронт покълваха и избуяваха наченките на гражданското общество под формата на граждански инициативи и движения. Здравата логика казва, че извращенията и деформациите, тоталитаризмът и авторитаризмът не могат да заличат историческото дело и положените демократични тенденции от деветосептемврийския акт. Те трябва, обаче, да ни направят бдителни като народ за възможните опасности пред страната в близки години след преломни събития, за възможни изкушения на  политически субекти да монополизират властта и за  прекалената ни търпимост към чужди на българската политическа традиция и култура „благонамерени съвети”и влияния от вън. Нека не забравяме, че с реалното ни членство  от 01.01.2007 г. в Европейския съюз България отвори нова страница и ново начало в своето развитие.


Какво е съвременното място и роля на Отечествения съюз като правоприемник и продължител на най-добрите традиции на ОФ?

Почти 20 години след 10.11.1989 г. Отечественият съюз работи и живее своя обществен и организационен живот в новите условия  като   патриотично,социалноангажирано гражданско сдружение, възстановявайки и развивайки най-добрите традиции в 67-годишната си история. Ние сме част от българската демократична левица.
Вярваме и работим за изграждането на национално съгласие като спасителен път за нацията в условията на  връхлетялата ни тежка и всеобхватна социално-икономическа криза, отстояваме принципите на  широката, равнопоставена коалиция, убедени сме, че гражданското общество изгрява със залеза на еднопартийните и авторитарните визии за света. А наличието на гражданско общество е стратегическа цел и шанс за просперитета на модерна България.
Една от основните задачи, която решават понастоящем дейците и активистите на организацията, е реалното гражданско участие и упражняването на граждански контрол върху работата и действията на местната власт и местното самоуправление – кметските администрации и общинските съвети. Подходяща форма за това намираме в инициирането, създаването и функционирането на местни/селски,квартални,общински/ обществени съвети като партньор, опонент и коректив на властта. Този проблем става особено важен и актуален в условията на безалтернативната и крайно належаща децентрализация на властта в държавата – основна повеля на Европейския съюз и повишаването в тази връзка на компетенциите и отговорностите на местната власт. Тази тематика ни е добре позната, разполагаме с огромен опит и считаме, че нашата сила и полезност традиционно е по местоживеене – близо и всеотдайно до болките на обикновените хора в името на доброто управление - основно право на гражданите на Европейския съюз.
В заключение ми позволете да поздравя всички бивши и настоящи дейци и симпатизанти на Отечествения фронт-съюз по повод 65-та годишнина от историческия акт на 09.ІХ.1944 г. и да им пожелая да са здрави и не губят вяра в успешното бъдеще на скъпото ни Отечество – Република България.

      
07.09.2009 г. 
 

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.