За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

Д   Е    К    Л   А    Р    А    Ц    И    Я

 

               Националният съвет на гражданското патриотично сдружение Отечествен съюз изразява, в навечерието на Новата 2010 г., своето безпокойство от състоянието в държавата и нейните институции, на демокрацията и публичния живот.
Налице са  сериозни факти и тенденции,които поставят големи слоеве от населението на изпитание и заплашват по-нататъшното успешно и спокойно развитие на страната.  По-важните сред тях са:
- задълбочаващата се икономическа криза засяга болезнено трудовите хора - работници, селяни, интелигенция, занаятчии, малкия и средния бизнес. В същото време правителството не успява да разработи и внедри антикризисна програма и да защити социалната сигурност  на народа;
- налице са опити  за възраждане на конфронтационния политически модел чрез грубо разединение и противопоставяне на нацията по политически,етнически,социални и други въпроси;
- стремеж на изпълнителната власт към авторитарен начин на управление, пренебрежително отношение към другите държавни институции;              
- намеса в работата  на съдебната власт и на органите на местно самоуправление и администрация;
- вместо прилагането на реални и  ефективни управленски действия в областта на икономиката, социалната сфера, науката, образованието, културата, сигурността и други се организират  медийни , пиар акции и кампании;
- управляващите излъчват непоследователни външно и вътрешно-политически послания, проявяват податливост на чужди внушения и натиск;
- обезличават се партии от десницата и центъра в името на угодническо отношение към ГЕРБ и лично към премиера;
-  видима е неспособността на  левите и центристките политически партии, обявили се за опозиция, да защитават гражданските, икономическите и социалните права на трудовите и социално-слабите хора, да отстояват потребностите на малкия и средния бизнес.
Отечественият съюз призовава автентичните патриотични, национално-отговорни , социално и екологично ангажирани неправителствени организации, политически партии и изявени личности на България да обединят  усилията и волята си, на основата на Разума, Реализма и Разбирателството, в мощно Движение за национално съгласие в името на  просперитета на Родината и благоденствието на българските граждани.

 

С О Ф И Я                                                
Декември 2009 г.            

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.