За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

 

70 години от 09.09.1944 година
Престижна научна конференция в София на тема :
70 години от поврата на 9 септември 1944 г. – исторически
предпоставки и последици

 

         На 08.09.2014 г. по инициатива на Националния съвет на Отечествения съюз в София,зала „Тържествена“ на Централния военен клуб се състоя престижна научна конференция под горното мото, посветена на 70-та годишнина от 09.09.1944 г. с участието на десетки изтъкнати български учени и при следната:

П   Р   О   Г   Р   А   М   А

9.00 – 9.30 ч. – Откриване на конференцията;
- приветствеие на Симеон Симеонов – председател ОС
- приветствие ген.Стоян Топалов – председател СОСЗР
9.30 – 9.45 ч. – Встъпителни думи на акад. Георги Марков.
9.45 – 10. 00 ч. – проф. д-р Искра Баева „9 септември 1944 г. – поврана дата за българската история през ХХ в.”
10.00 – 10.15 ч. – проф. д-р Евгения Калинова „Имаше ли алтернатива 9 септември”.
10.15 – 10.30 ч. – проф. дин Витка Тошкова „СССР и САЩ: проекти за следвоенното устройство на България”.
10.30 – 10.45 ч. – проф. дин Владимир Мигев „Някои спорни и дискусионни въпроси около датата 9 септември 1944 г.”.
10.45 – 11.00 ч. – Доц. д-р Валери Колев „Програмата на ОФ и управлението на Константин Муравиев“.
11.00 – 11.15 ч. – Доц д-р Лора Дончева „„Звено” и промяната на 9 септември 1944 г.”
11.15 – 11.30 ч. – Проф. дин Луиза РевякинаLuiza_993@mail.bg reviakina@mail.orbotel.bg – „БЗНС в събитията около 9 септември и първите следвоенни години”
11.30 – 11.45 ч. – Н. с. Николай Поппетров „Очакването, примирението и отрицанието към промяната от есента на 1944 г.”Д-р
11.45 – 12.00 ч. – Доц. д-р Върбан Тодоров „Различните лица на”Народния съд””.
12.00 – 13.00 ч. – Обедна почивка – коктейл за участниците;
13.00 – 13.15 ч. Виолета Костова „9 септември 1944 г. и местните партийни организации в Хасковски регион (септември-ноември 1944 г.).
13.15 – 13.30 ч. – д-р Красимира Узунова, РИМ-Хасково – „Хасковският регион през септември 1944 г., събития и спомени”.
13.30 – 13.45 ч. – Доц. д-р Живодар Душков „Антифашистката борба в творчеството на русенски поети”.
13.45 -14.00 ч. – Доц. д-р Наталия Христова „Ние сме на 25”: провокирани размисли за 9 септември 1944-а от една пиеса, писана 25 години по-късно”.
14.00 – 14.15 ч. – Д-р Евгений Кандиларов „Датата 9 септември и променящата се оценка на БСП”.
14.15 – 14.30 ч. – Докт. Ирина Якимова „От австрийски неокласицизъм към социалистически реализъм. Как 9 сепетмври 1944 г. промени архитектурния облик на София”.
14.30 – 14.45 ч. – Ваня Гезенко „9 септември и българските евреи”.
14.45 –15.00 ч.-  доц.д-р Димитър Зафиров „Създаването на 6-та гвардейска дивизия и нейния боен път в Отечествената война“.
15.00 – 15.30 ч. – Свободна научна дискусия по темата за историческата роля на 9 септември 1944 г.
15.30 – 16.00 ч. – Закриване на конференцията.
Модератор на конференция бе проф.д-р ИСКРА БАЕВА.


В своето слово при откриването СИМЕОН СИМЕОНОВ поздрави участниците и благодари на проф.д-р Искра Баева за организационните й усилия.Подчертано бе ,че датата Девети септември 1944 и днес предизвиква различни спорове и оценки в нашето общество.От едни среди тя е възвеличавана до ранг на национален празник,а от други е ревностно заклеймявана като „черен ден“.Безспорно е ,че тази дата е повратна в българската история.Обръщането с лице и обективен поглед към фактите и събитията от онзи период ще даде възможност за изясняване на обективната истина и формиране на правдива историческа оценка.В това се състои дългът на научната общност и подобни научни форуми.Само чрез обективната ,научно обоснована, историческа истина ще направим като общество решителна крачка в гражданското помирение и спирането на продължаващата повече от 90 години гражданска война в България на идеологическа и политическа основа – заяви председателят на ОС и пожела успешна и плодотворна делова работа на конференцията.


      В своето встъпително слово акад.ГЕОРГИ МАРКОВ наблегна върху упорито натрапваните от различни страни исторически неистини и заблуди.Девети септември не може да се отрича като исторически преломна дата,не може да се определя еднозначно като революция или пък само като военен преврат,защото той носи в себе си всичкия този заряд.Не е вярно,че Девети септември слага край на гражданската война – едни оцеляват и излизат от затворите,други са ликвидирани и набутани по лагерите и т.н.Прекратен е един вид едноличен режим и външнополитическа обвързаност и е поставено началото на нови вътрешно и външнополитически процеси и отношения.Обърнати са и щиковете на българската армия във войната.Времето се нуждае от трезва,лишена от емоции,историческа оценка и анализ.


Конференцията бе поздравена и от домакина ген.лейт.о.р. Стоян Топалов – председател на СОСЗР.
В дискусията с доклади участвуваха 18 изявени историци – изследователи на този период.
По същото време в София са провеждаха още две конференции.На долния етаж в ЦВК,организирана от Съюза на репресираните и фондация „Конрад Аденаур“ и в Руския културно-информационен център,организирана от Българския антифашистки съюз и фондация „Устойчиво за България“ с подкрепата на чужди средства.Едните сипеха антикомунистически,а другите – прокомунистически мантри и заклинания,разделящи и противопоставящи българите.Отправена бе покана до всички участници да обединим  научната дискусия в зала „Тържествена“.Уви!Все пак единствената „бяла лястовица“,може би,бе присъединяването в края на дискусията по един учен от двете алтернативни събития.
Предстои издаването на сборник с изнесените научни доклади.

Доц.Димитър Вечев

 


 

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ПРОВЕДЕ СВОЯ КОНГРЕС
СИМЕОН СИМЕОНОВ - ПРЕИЗБРАН ЗА ЛИДЕР            

                  На 07.09.2014 г. в зала „Тържествена“ на земеделския дом-паметник „Ал.Стамболийски“ в София се състоя редовното общо събрание /конгрес/ на патриотичното гражданско сдружение Отечествен съюз с участието на повече от 350 делегати и гости от цялата страна.Официални гости бяха ръководители на БСП,ЗС„Ал.Стамболийски“,БАС,СОСЗР,СВВ,СВИВП,НД      „Русофили“,Асоциацията на кметовете на столици и големи градове от Евразия и други,които поднесоха приветствия.Прочетено бе и приветствие до конгреса от Общоруския народен фронт на република Татарстан и много приятели от страната.Председателят обяви минута мълчание за починалите дейци и активисти на ОС, след което бе открито общото събрание с изпълнение на националния химн.

              Бе дадена думата на Миглена Иванова, която от името на ръководството на ОС поднесе поздравление във връзка с навършването на 70-години от 09.09.1944 г. Тя покани вокален състав”Червена роза” да представи музикална програма от патриотични и популярни песни, посветени на 70-годишния юбилей,а проф.д-р Искра Баева изнесе слово по повод на годишнината.

             Симеон Симеонов награди с Почетен знак на ОС двама ветерани на ОС: Сава Дълбоков – дългогодишен зам.председател на НС на ОФ и изтъкнат антифашист – деец на БКП и Звездомир Стефанов – дарител на ОС, изявен антифашист и социалдемократ.

            Основно тема на отчетния доклад, в изказванията на делегатите и документите и решенията на конгреса бе анализът на обществено-политическата обстановка в страната и ролята и мястото на ОС в динамичните процеси в България и Европа.В заключителната резолюция на форума бе констатирана отчетливата необходимост от нов лявоцентристки политически проект, инициатор и участник в който следва да бъде Отечественият съюз.В тази връзка и с цел пълноценното участие в политическия живот бе взето решение за създаването на политическа партия като еманация на идеите и потенциала на ОС.Конгресът  утвърди актуализация на платформата на ОС под надслов „Отечественият съюз днес“, направи изменения в устава и прие нова,четиригодишна програма за дейността 2014-2018 г.г. Във връзка с предстоящите парламентарни избори, висшият форум, оценявайки в присъствието на зам.председателя на НС на БСП Евгений Узунов некоректното партньорско поведение на БСП, подкрепи становището на ръководството да не се подписва на национално ниво споразумение за подкрепа с коалиция „БСП лява България“ и предостави възможността на областните и общинските ръководство да подкрепят по своя преценка по места кандидат-депутатските листи на коалиции и партии от левицата като задължително се работи и поддържат тези листи,в които са включени дейци на ОС като Варна,Бургас,Стара Загора,Перник,Благоевград и други.

             Общото събрание избра за нов четиригодишен мандат Национален съвет в състав от 57 души,в който над 25% са нови,млади хора и са представени всичките 28 области на страната.Избран бе и нов Контролен съвет в състав от 8 души,като за негов председател бе утвърден Денко Денков,за зам.председател Бойко Кечев и за секретар Цаню Камов.

            С огромно болшинство за председател на Отечествения съюз бе преизбран СИМЕОН СИМЕОНОВ.По негово предложение бе утвърдено от НС Председателство от 15 души и избрани по направления 3 зам.председатели на НС:Лидия Банкова, Васил Точков и Илка Петкова и 4 секретари на НС:Виолетка Ценева,Миглена Иванова,Дамян Атанасов и Златина Георгиева.

                Гласувано бе членският внос да бъде в размер на 1 /един/ лев месечно,а новата членска карта заедно с отчетен годишен членски внос да бъде в размер на 10 /десет/ лева.
              Годишното отчетно-изборно общо събрание /конгрес/ на ОС приключи със заключително слово на председателя СИМЕОН СИМЕОНОВ.Миглена Иванова

 

 


КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД            

          На 20.07.2014 г. в Дома на военноинвалидите в София се проведе предконгресна градска конференция на Отечествения съюз в област София- град с участието на делегати и представители на 24 столични района.Гости на конференцията бяха председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ, проф.Теодора Сачанска – член на ПП на ЗС „Ал.Стамболийски“,Борис Цветков – председател на ГС на БАС ,Панайот Бончев – зам.председател на СОС и член на ГС на БСП и други.
        В доклада и изказванията бе отбелязано,че отчетно-изборната кампания в районните организации е преминала при висок интерес и подем.Желание да се включат активно в дейността са изявили редица нови и високоподготвени в професионален план хора.Цялостно са обновени ръководствата в 8 района ,а в останалите 16 към преизбраните председатели са се присъединили редица нови активисти.
           В словото си пред конференцията  СИМЕОН СИМЕОНОВ запозна участниците с актуалните задачи,които решава ОС и отбеляза,че отново е ударил часът на идеите и възгледите на Отечествения съюз за развитието на България.Повече  от очевидна е днешната безпомощност на политическите партии да предложат ясна алтернатива за България, болезнена е необходимостта от нов политически проект.
           Конференцията избра за председател на Градския координационен съвет на София Борис Минчев, който по-късно бе утвърден за областен координатор на област София – град.Димитър Джанаваров

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СИМЕОН СИМЕОНОВ ПОДПИСА В КАЗАН СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМОЗЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩОРУСКИЯ НАРОДЕН ФРОНТ НА РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН            

На официално посещение от 23 до 29 април 2014 г.в Русия – Казан и Москва бе делегация на Отечествения съюз начело с председателя на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ. Целта на визитата бе запознаване с работата на Общоруския народен фронт /ОНФ/ и установяване на делови връзки и сътрудничество между двете сродни организации.

Особен интерес предизвика посещението в република Татарстан – земята,на която се е родила и процъфтявала Волжска България. Разгледани бяха исторически забележителности, напомнящи за родствените връзки и бяха обсъдени с домакините възможностите за интезифициране на научното, културното, спортното и икономическото сътрудничество и туристическия обмен между нашите страни и народи.

На 23 април 2014 г. бе подписано от председателя на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ и съпредседателя на регионалното отделение на ОНФ на република Татарстан проф.д.ю.н. ИГОР БИКЕЕВ Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между двете организации и движения. На подписването присъствува и секретарят на ОНФ на Татарстан РАВИЛ ХУШНУЛИН.Домакините приеха с голяма благодарност връчените подаръци – двутомната История на ОФ/ОС и реплика на Орела на хан Аспарух.Председателят на ОС покани делегация на ОНФ на Татарстан да участвува в мероприятията по тържественото отбелязване на 70-та годишнина от установяването на първото ОФ правителство на 09.09.1944 г.и края на фашизма в България.Поканата бе приета с благодарност.

След приключване на визитата в Казан, българската делегация спря в Москва,където проведе много конструктивен диалог с ръководни дейци на ОНФ и бяха набелязани действия,въпреки сложната международна обстановка около Украйна,за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството и братската дружба между българския и руския народи.

Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ бе приет от посланика на България в Руската Федерация Бойко Коцев.


Светлана Маринова

 

 СИМЕОН СИМЕОНОВ И СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЕВРОИЗБОРИ 2014            

На 14.04.2014 г.в София бе подписано Споразумение за подкрепа в изборите за европейски парламент на 25.05.2014 г. между председателя на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ и председателя на БСП и Коалиция за България СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ – лидер на ПЕС.

Настоящето Споразумение е естествено продължение на дългогодишното, равнопоставено взаимодействие и сътрудничество между Отечествения съюз и БСП и издига отношенията на ново,европейско равнище.

Участието на ОС в Евроизбори 2014 е израз и плод на съвременен патриотизъм – заяви Симеонов.Шансът за България днес е в промяна на отношението на Европа към нас, в смяната на управлението на Европейския съюз – сваляне на десницата и победа за левите сили.Подкрепата за ПЕС ,БСП и лично на техния лидер Сергей Станишев е тест днес за модерен и прагматичен национализъм.

Европейската левица, ПЕС и лично нейният лидер за председател на Европейската комисия Мартин Шулц са доказали позитивното си отношение към България и готовността да работят за нейното равнопоставено и достойно участие в европейските дела – заяви Станишев. За БСП е важен всеки глас подкрепа,високо ценим конструктивната и последователна позиция на дейците и симпатизантите на Отечествения съюз.

В срещата участвуваха почетният председател на ОС ГИНЬО ГАНЕВ и зам.председателят на ВС на БСП ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ.


Златина Георгиева

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
             Членовете и симпатизантите на Отечествения съюз следят с голямо внимание обстановката в и около Украйна.Поставени са под заплаха основни граждански и човешки права на братския украински народ, гражданският мир, свободата и демокрацията.С особена загриженост следим положението на българското малцинство и спазването на неговите права.
Във връзка с горното НС на ОС настоява българското правителство и държавни институции да отстояват включително пред колективните органи и форуми на Европейския съюз и НАТО:
намирането на мирно, политическо решение с дипломатически, а не с военни средства;
бъдещето устройство и управление на Украйна следва да гарантират политическите ,икономическите,културните и гражданските права на българското и другите национални малцинства;
отказ от конфронтация и налагане на санкции спрямо Русия.

Националният съвет на Отечествения съюз изразява своята увереност и оптимизъм в скорошното приключване на конфликта и напрежението в и около Украйна и възстановяването на нормалния ритъм на живот.


29.03.2014 г., София
Национален съвет на Отечествения съюз

 

 


Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“ получи дарение  от
500 екземпляра „История на Отечествения фронт/съюз в България”             Двутомната „История на Отечествения фронт/съюз в България” на университетското издателство „Св.Климент Охридски”  бе представена на 04.11.2013 г.в  заседателната зала на Националната  библиотека „Св.Св.Кирил и Методий”. Организатори на събитието бяха Отечественият съюз, Министерството на културата и Националната библиотека.
 Пред съставителите на двутомника- научни работници  историци, в присъствието на филолози, членове  на НС на ОС, председателят на организацията Симеон Симеонов поздрави  авторския екип в лицето на научния ръководител и редактор проф.д-р Искра Баева, както и регионалните координатори на ОС , участвали в събирането на документи  и списването на произведението.  
Директорът на библиотеката проф.дфн Боряна Христова благодари за дарените 500  екземпляра от двутомника и допълни,че той ще бъде разпределен до всички   регионални и общински библиотеки в страната, а една част от него ще бъде изпратен  в чужбина. Тя подчерта важността на изданието, заради архивните документи и факти, които са необходими на бъдещите изследователи. Проф.Христова връчи благодарствена грамота на Симеон Симеонов  за направеното дарение.
Симеон Симеонов припомни за уникалността на Отечествения съюз като приемник на ОФ. Двутомната История дава нов прочит за същността му и ще спомогне за гражданското разбирателство и съхраняването на националната памет.
Проф.д-р Искра Баева подчерта, че целта на авторите  е била за първи път да се направи сериозно научно изследване на създаването на ОФ/ОС като коалиция от политически партии, а по-късно като платформа за гражданска инициатива на населението, за ролята му в политическата система и еволюцията на организацията до наши дни.


Миглена Иванова

 

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СИМЕОН СИМЕОНОВ  ДАРИ НА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 100 КОМПЛЕКТА ОТ  История на ОФ/ОСНа 21.11.2013 г. в  мраморната зала на Столична библиотека бе осъщесктвено при огромен интерес поредното представяне на новата двутомна „История на ОФ/ОС в България“.Ръководителят на авторския колектив и отговорен редактор проф.д-р Искра Баева изложи научните амбиции и намерения при изясняване на историческата роля,функциите и уникалната еволюция на българския обществено-политически феномен „Отечествен фронт“ и неговия правоприемник и продължител - днешният Отечествен съюз.
         Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ благодари на авторите и изрази своята надежда,че с този нов прочит на факти и събития от най-новата история на България ще даде принос за изясняване на историческата истина и за националното помирение в обществото.
         Симеонов връчи от името на НС на ОС на зам.директора на Столична библиотека Спаска Тарандова дарение в обем от 100 комплекта от изданието,което тя прие с благодарност и му връчи нарочна дарителска грамота като пое ангажимента книгата да достигне до всички библиотеки в читалищата на София.

Панайот Бончев
Областен координатор за София - град

        

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СИМЕОН СИМЕОНОВ
В ДРУЖЕСКИ РАЗГОВОР С РУСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА КОНГРЕСА НА ФИР
СОФИЯ – 05.10.2013 ГОДИНА
                     На 05.10.2013 г.в София се проведе 17 конгрес на Федерацията на бойците против фашизма /ФИР/ с участието на десетки делегати от много страни.
                     Гост на конгреса бе председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ ,който поднесе приветствие.Подчертана бе ролята на българската антифашистка съпротива под ръководството на ОФ за откъсването на България от катафалката на Третия райх и приноса на българския народ за разгрома на фашизма.
                     По време на конгреса Симеон Симеонов заедно с председателя на СОСЗР ген.лейтн.о.р. Стоян Топалов проведе среща с руската делегация,водена от арм.ген.Мойсеев – председател на Съюза на ветераните от войната на Руската федерация.Обсъдени бяха въпроси за сътрудничество между ОС и изграждания в Русия Общоруски народен фронт /ОНФ/.  

Теодора Сачанска    


№01-256/12.06.2013 г.


СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
„НАРОДНЫЙ ФРОНТ „ЗА РОССИЮ“
ГОВОРУХИНУ,СТАНИСЛАВУ С.
ГАЛУШКЕ, АЛЕКСАНДРУ С.
ТИМОФЕЕВОЙ,ОЛЬГЕ В.
г.  М О С К В А

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА,

               По поводу Вашего  избрания наУчредительном съезде  Общероссийского народного фронта Сопредседателями Центрального Штаба Движения „Народный фронт „За Россию“ , прошу принять сердечные приветы от членов и симпатизантов болгарского Отечественного союза, являющегося  наследником и продолжителем дела в Болгарии  Отечественного фронта /ОФ/ - антифашисткой политической коалиции во время ІІ-ой мировой  войны, трансформированной после 1947 г. в единую, массовую общественно-политическую организацию и реформированной в Отечественный Союз после политических перемен 1989 г. в Европе и Болгарии.
               Мы в Болгарии с большим интересом следим за развитие идеи создания Общероссийского народного фронта  как возможность сформировать  широкую коалицию национального развития, основанную на принципах гражданственности, созидания, свободы и справедливости. Мы приветствуем принятые решения и документы Учредительным съездом ОНФ.Читая их, а также авторские статьи  Владимира Путина и другие материалы ,мы находим много общего в идеологии и в практических намерениях и действиях наших родных организаций.Поэтому считаем что будет взаимно выгодно  установить деловое сотрудничество и обменяться опытом.Мы к этому готовы.
                Желаем Вам,уважаемые дамы и господа Сопредседатели ЦШ, удачи в ответственной миссии и работе на пользу великой России.


С большим уважением,
                                                               
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
/СИМЕОН СИМЕОНОВ/


 

№01-255/12.06.2013 г.

ЛИДЕРУ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
„НАРОДНЫЙ ФРОНТ „ЗА РОССИЮ“
ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ, ВЛАДИМИРУ ВЛ.
г.  М О С К В А

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ПУТИН,

               По поводу Вашего единогласного избрания на Учредительном съезде Общероссийского народного фронта Лидером Движения „Народный фронт „За Россию“ , прошу принять сердечные приветы от членов и симпатизантов болгарского Отечественного союза, являющегося  наследником и правоприемником в Болгарии  Отечественного фронта /ОФ/ - антифашисткой политической коалиции с время ІІ-ой мировой  войны, трансформированной после 1947 г. в единую, массовую общественно-политическую организацию и реформированной в Отечественный Союз после политических перемен 1989 г. в Европе и Болгарии.
               Мы в Болгарии с большим интересом следим за развитие идеи создания Общероссийского народного фронта  как возможность сформировать  широкую коалицию национального развития, основанную на принципах гражданственности, созидания, свободы и справедливости. Мы приветствуем принятые решения и документы Учредительным съездом ОНФ.Читая их,а также Ваши авторские статьи  и другие материалы ,мы находим много общего в идеологии и практических намерениях и действиях наших родных организаций.
Поэтому считаем, что будет взаимно полезно и выгодно  установить деловое сотрудничество и обменяться опытом.Мы к этому готовы.
                Желаем Вам,глубокоуважаемый господин Путин, удачи в ответственной миссии и работе на пользу великой России.


С большим уважением,


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
/СИМЕОН СИМЕОНОВ/ 

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Националния съвет на Отечествения съюз


Обществено-политическата, социалната и финансово-икономическата обстановка в нашата страна през настоящата 2013 година е динамична, трудно предсказуема и в много отношения – тревожна и драматична.
           На предсрочните парламентарни избори българските граждани свалиха от власт ПП ГЕРБ и оставиха извън парламента останалите десни партии. Неистовата жажда за бърз политически реванш у тях е водеща сила във всичките им действия.
           Формираното лявоцентристко мнозинство от БСП и ДПС в 42-то Народно събрание и излъченото от него програмно правителство са твърде крехки и уязвими. Ето защо е неразбираемо и с тежки ,трудно поправими последици, поведението на техните лидери, които се изкушиха да демонстрират  своето партийно високомерие спрямо структурите на гражданското общество, включително към партньорите си като Отечествения съюз и дори пред своите вътрешно-партийни органи и членове.Много са думите и декларациите, но малко са признаците и реалните доказателства, че лидерите и ръководствата на политическите партии необратимо са поставили националните въжделения над своите групови и лични интереси. Безспорно е, че допуснатите грешки в стила на поведение и задкулисните договорки при кадровия подбор за ръководните държавни постове, както и при подготовката и приемането на някои решения на парламента,  възпламениха масово гражданско недоволство, в това число и сред членове, партньори и симпатизанти на БСП.  

           Вместо национално единение пред реалната заплаха от катастрофа, нашето общество  се раздира от обективни, но и от съзнателно провокирани субективни противоречия.

          Спирането и преодоляването на последствията от всеобхватната и дълбока криза в България са все още надежда и добри намерения, а не са реална действителност. Обществото очаква от правителството да огласи и, което е най-важно – да реализира, не само спешните и неотложни мерки в социалната сфера, но и конкретните стъпки за реформи и преодоляване на кризата в икономиката, здравеопазването и останалите сектори, в борбата с корупцията, престъпността и мафиотските структури, срещу господството на монополите, във взаимодействие с правораздавателната система да накаже с цялата сила на закона неговите нарушители, най-вече от високите етажи на властта.

           Тези решаващи действия могат да се реализират само, ако се спре опасната игра с дестабилизацията на страната и се даде шанс на 42-то Народно събрание и на правителството на Пламен Орешарски да заработят и да покажат какво могат.

           При тази обстановка, членовете и симпатизантите на Отечествения съюз с още по-голяма вътрешна убеденост и енергия ще отстояват конституционното право на гражданите да участват в управлението, ще бунят тяхната обществена активност и национално съзнание, ще полагат многопосочни и постоянни усилия за създаването на реални и конкретни предпоставки за това.
           Ние добре знаем, че за реализирането на посочените цели усилията само на Отечествения съюз са недостатъчни. Затова ръководството на нашата организация издигна и отново прокламира идеята за разгръщането на мощно гражданско движение за национално съгласие и единение, което да обединява усилията на граждански организации и съюзи, на умерени политически партии и на изявени личности за тяхното осъществяване.

         Отечественият съюз по рождение носи коалиционна психология и манталитет, защото е убеден, че нито една партия  – както и да се нарича тя – няма морално и фактическо право сама да носи отговорностите на управлението днес.
          Убедени сме, че Отечественият съюз и неговите партньори от БСП, Коалиция за България и други леви и центристки партии, както и на множеството граждански съюзи и сдружения, с които взаимодействаме, ще отговорят на предизвикателствата  на тревожното и в голяма степен съдбоносно за Отечеството време с националноотговорно поведение, с решителни действия и с достойни резултати.

 

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!


22 Юни 2013г.
София

 


     
     НОВАТА КАМБАНА В БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА „Св.Св.Константин и Елена „ В ОДРИН – ДАР ОТ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ПО СЛУЧАЙ 100-ГОДИШНИНАТА НА ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ И  70-ГОДИШНИНАТА ОТ  СЪЗДАВАНЕТО НА ОФ/ОС -  ЗАЗВЪНЯ НА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК


 

            На 21.05.2013 г. – в деня на големия християнски празник в чест на равноапостолите Св.Константин и майка му св.Елена в едноименния български храм в град Одрин /Турция/,   в присъствието на вицепрезидента на Р.България Маргарита Попова,зам.министъра на отбраната Антон Лазаров,съветника на президента ген.м-р о.р. Стоимен Стоименов, председателя на СОСЗР ген.лейт.о.р. Стоян Топалов,председателя на СВВ д-р Тодор Анастасов,председателя на СВИВП мл.лейт.о.з.Петър Велчев,председателя на ВНВУШЗОРВГ кап.1-ви ранг Атанас Илев,председателя на Българската екзархия в Истанбул Васил Лязе,иззънредния и пълномощен посланик на България в Турция Красимир Тулечки и над 600 български патриоти от София,Хасково,Ямбол,Сливен,Бургас,Поморие,Несебър, Драгоман,Любимец и други градове на страната,председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ удари първия звън на новоосветената 300 кг камбана с ритуалния надпис: „Дар от дейците на Отечествения съюз в памет на 100-годишнината от Одринската епопея и 70-годишния юбилей от създаването на Отечествения фронт/съюз“.

                   Празничният водосвет и освещаването на камбаната и новия православен кръст бяха отслужени от архимандрита на българската църква „Св.Стефан“ в Истанбул отец Ангел Велков и свещеника от българската църква „Св.Георги“ в Одрин отец Александър Чакърък.Председателят на Българския екзархийски вакъф в Истанбул Васил Лязе оповести екзархийската благословия и предаде благословията на българския патриарх Неофит и на вселенския патриарх Вартоломей 1-ви за празника и богоугодното дело.

                   Приветствие към гостите,официалните лица ,духовенството и дарителите отправи председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ,който подчерта с патриотична гордост масовото дарителско участие на българите в тези трудни, кризисни години,благодари на всички ,дали своя принос за осъществяването на патриотичната идея и пожела в деня на откриването на новия български парламент постигането на национално съгласие и просперитет за всички българи в страната и чужбина.

                   Тържествено слово произнесе вицепрезидентът на Р.България МАРГАРИТА ПОПОВА.В него тя подчерта необходимостта от консолидация на нацията около патриотичните ценности.Специално внимание тя отдели на добросъседските отношения между България и Турция и отбеляза,че събития като днешното способствуват за разбирателството и сближаването между народите в името на мира и демокрацията.

                   Дълго време в двора на църквата се раздаваше курбан и ехтяха български народни песни ,изпълнени от няколкото самодейни фолклорни състави,дошли от различни градове на България,а множеството поклоници – дейци и симпатизанти на Отечествения съюз,люшнаха кръшни хора и ръченица.

                    Трогателно бе благоразположението и гостоприемството на турските официални власти и местните жители,живущи около българския храм.Миглена Ивановa

 


 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ МАРГАРИТА ПОПОВА ЗАЕДНО С ДЕЙЦИТЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СЕ ПОКЛОНИХА И ПОДНЕСОХА ВЕНЦИ ПРЕД МЕМОРИАЛА „ОДРИНЦИ“ В СВИЛЕНГРАД НА  ПЪТ ЗА ОСВЕЩАВАНЕТО НА НОВАТА КАМБАНА В БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА В ОДРИН


 

В ранната утрин на големия християнски празник Св.св.Константин и Елена – 21.05.2013 г., на път за тържествата за освещаване на новата камбана и нов православен кръст в едноименната българска църква в град Одрин /Турция/,организирани от ОС и посветени на 100-годишнината от Одринската епопея и 70-та годишнина от създаването на Отечествения фронт/съюз,вицепрезидентът на Р.България МАРГАРИТА ПОПОВА и придружаващите я официални лица,председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ и придружаващите го няколко автобуса дейци и симпатизанти на ОС от София,Хасково,Любимец,Драгоман и други,председателите на военно-патриотичните съюзи ген.лейт.Стоян Топалов,д-р Тодор Анастасов,мл.лейт.Петър Велчев,кап.Атанас Илев и представители на регионалните и местни власти отдадоха почит пред мемориала „Одринци“ в Свиленград на падналите български военни в битката за превземането на Одринската крепост по време на Балканската война.

              С военен ритуал и почести,организирани от кмета на Свиленград и командващия Хасковски военен гарнизон,бяха положени венци и цветя от името на вицепрезидента на Р.България,Министерството на отбраната,Областния управител на Хасково,Кмета на община Свиленград, сдружение „Отечествен съюз“,военнопатриотичните съюзи,ОбС на БСП – Свиленград и много граждани.
               С приповдигнато настроение българската делегация потегли към границата с република Турция,където беше посрещната много радушно и с официални почести от валията на Одрин и други турски официални лица,както и от българския посланик в Анкара Красимир Тулечки.

                След кратък разговор и оформяне на граничните формалности,внушителната българска група,окичена с български знамена и много българска народна музика навлезе в град Одрин с посока българската църква „Св.св.Константин и Елена“.Лидия Банкова

          НОВАТА 300 КИЛОГРАМОВА КАМБАНА И НОВИЯТ ПРАВОСЛАВЕН КРЪСТ СА ДОСТАВЕНИ ЗА МОНТАЖ И ОСВЕЩАВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА „Св.св.Константин и Елена“ В ОДРИН ЛИЧНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СИМЕОН СИМЕОНОВ


 

           В ранните часове на 14.05.2013 г. в историческата леярна „Велеганов“ между Пловдив и Асеновград, двамата майстори баща и син Георги и Виктор Лимонови очакваха председателя на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ и неговия шофьор Цветан Виячев, за да получат прясно отлятата през страстната седмица преди Великден нова камбана за българската църква в Одрин /Турция/ „Св.св.Константин и Елена“ – поръчана и платена от ОС чрез национална дарителска акция,посветена на 100-годишнината от Одринската епопея през Балканската война и 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС.

            Новата пиринчена камбана от тайна сплав е с тегло 300 кг и размери :височина 78 см и диаметър също 78 см.На нея е отлят нарочен надпис – посвещение: 100 години от Одринската епопея и 70 години Отечествен фронт-съюз – България.Проектирана е да пее в съзвучие с останалите три камбани на църковната камбанария.Освен камбаната за Одрин заминава и нов,нарочно изработен в София православен кръст с тегло 22 кг и размери 165/100 см.Средствата за двата православни символа са набрани с волни пожертвования- национална дарителска акция,организирана и осъществена от активистите на Отечествения съюз на територията на цялата страна.Особена гордост е,че в тази тежка криза хиляди българи отделиха от залъка си и дадоха своята лепта за патриотичното и богоугодно дело.Сред изявените дарители са : Красимир Савов /София/, Андреас Делигианис – изп.директор на фирма „София Мед“ АД /София/,Звездомир Стефанов /София/, Цветанка Иванова /Пазарджик/, Георги Михайлов /Плевен/, семейство Светлана и Симеон Симеонови /София/, Кръстьо Манчев /Съединение/, Никулина Таушанова /Гоце Делчев/ ,Лидия Банкова /Драгоман/, Славка Илиева /Петрич/, Мира Дочева /Стара Загора/, Маргарита Минчева /Хасково/, Мария Точкова /Любимец/, Надежда Гъжева /Видин/, Петко Хасанов /Панагюрище/,Георги Джоргов /София/, Иван Стефанов /София/, Ани Янева /София/, Виктор Бърчев /София/,Стоян Хранов /София/, Петър Янков /Перник/, Бойко Кечев /Дупница/, Титко Георгиев /Търговище/,Александър Нанов /София/,Тодор Марков /Габрово/, Панайот Бончев /София/,Мария Димитрова /Ямбол/  и други.

            Деца от столични училища подариха на църквата изложба от специално изработени рисунки с тематика,посветена на християнската идея и празника.

             В истинско приключение се превърна доставката,разтоварването и монтажа на камбаната и кръста в Одрин.Огромна е тук ролята на Маргарита Минчева – областен координатор за Хасково на ОС и Мария Точкова – председател на общинската организация в Любимец и нейните синове Генчо и Васил Точкови,които придружаваха в операцията по доставката през граница Симеон Симеонов.За разлика от благоразположението на турските гранични и митнически власти, твърде неедакватна /меко казано/ бе позицията и поведението на българския генерален консул в Одрин Любомир Попов,който въпреки предварителните уточнения и договорености и дори под натиска на Емил Велинов – директор на Дирекция „Вероизповедания“ на МС не направи нищо за делото,което не му попречи след няколко дни да увърта около вицепрезидента Маргарита Попова.Истинското напрежение дойде,обаче, в двора на църквата в Одрин,когато 300 килограмовата камбана не се помръдваше при опита за сваляне от джипа.Тогава на уредника на църквата Христо Христов и на всички останали спонтанно се притекоха на помощ петима турци - мюсюлмани – съседи на църквата,които осигуриха механизация и безкористно и безвъзмездно разтовариха православните светини.Това е да имаш сърце и уважение към другите,това е добрия комшулук.Оттук нататък думата имаше арх.Али Ерол – автор на проекта,който с момчетата от строителната си фирма осъществи монтажа и подготви съоръженията за тържественото освещаване на храмовия празник.Договорен бе и сценарият за празника.По този начин бе открит пътя към голямото тържество.Маргарита Минчева

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СИМЕОН СИМЕОНОВ ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА  - ДЕВЕТИ МАЙ – ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В СОФИЯ
 

На 09.05.2013 г. по случай 68-та годишнина от Великата победа над фашизма пред паметника на Съветската армия в София се събраха няколко хиляди души – ветерани от войната, антифашисти,демократи,младежи и представители на посолството на Русия в София и на руската общност,живееща в България,за да отдадат почит на героите от Втората световна война за разгрома на хитлеристка Германия и фашизма в Европа.
                    Бяха положени венци и цветя от извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България н.пр.Юрий Исаков,от български държавни институции,политически партии и много граждански сдружения , сред които и Отечественият съюз.
                    На импровизираната естрада към присъствуващите се обърнаха Николай Малинов – председател на НД „Русофили“ и Желю Бойчев – водач на кандидат-депутатската листа на Коалиция за България за 23 МИР – София.
                     Приветствено слово произнесе председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ, който поздрави ветераните и антифашистите и обоснова правото на България,отвоювано с цената на антифашистката съпротива и борба и дадените над 30 хил.жертви в заключителната фаза на войната от българската армия по бойните полета на Югославия,Унгария и Австрия под ръководството на ОФ правителството,този ден на победата  и ден на Европа да бъде и празник на българите за техния принос в разгрома на фашизма и за една нова и свободна Европа.
                       Празникът бе украсен с чудесна музикална програма, изпълнена от солисти на ансамбъла на руската армия.Иван Стефанов

 РЕШЕНИЕ

На Общото събрание на Отчествения съюз за учстие в парламентарните избори на 12.05.2013г.


30.03.2013г. - София

           Във връзка с произвеждането на предсрочни парламентарни избори за 42 Народно събрание на 12.05.2013 г.Общото събрание на Отечествения съюз
                                   
Р   Е   Ш   И :

           1.На предстоящите парламентарни избори  за 42 –ро Народно събрание Отечественият съюз да участва с гражданската си платформа,организационния си и кадрови ресурс на територията на цялата страна като подкрепи кандидат-депутатските листи на БСП и Коалиция за България като предоставя мандат на Председателя да сключи за целта надлежно Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с БСП и Коалиция за България.

           2.Отечественият съюз си поставя за цел постигането на парламентарно представителство в 42-ро Народно събрание чрез гражданската квота на кандидат-депутатските листи на БСП и Коалиция за България като предлага кандидатурата на Симеон Петров Симеонов – председател на Отечествения съюз да бъде включена на избираема позиция в подходящ МИР.

          3.Отечественият съюз предлага на определените за гражданска квота места в кандидатските листи на БСП и Коалиция за България в някои МИР да бъдат издигнати и включени кандидатура на ОС.

           4. След спечелването на парламентарните избори и съставянето на правителство от или с участието на БСП и Коалиция България да бъдат привлечени на ръководни постове и като експерти в парламентарните комисии и в органите на изпълнителната власт на централно и регионално равнище кадри на ОС.

         Настоящето решение е прието от Общото събрание на 30.03.2013 г. в град София.

 

Протоколчик:                                                    Председател:
             /Златина Георгиева/                                    /Симеон Симеонов/ 

Отечественият съюз обяви гражданската си позиция за парламентарните избори

на общо събрание в София 

На 30.03.2013 г. в зала №1 на Централния военен клуб в София се проведе годишното отчетно Общо събрание на Отечествения съюз.В него взеха участие 208 делегати от всички краища на България – представители на общинските организации,областни координатори,членове на НС и КС.Сред гостите на форума бяха:Кристиян Вигенин – евродепутат,член на ИБ и секретар на НС на БСП,проф.Теодора Сачанска – член на ПП на ЗС „Александър Стамболийски“,проф.Катя Владимирова – председател на Демократичния съюз на жените,Чавдар Стоименов – председател на БАС, ген.лейт.о.р.Стоян Топалов – председател на СОСЗР, Горан Симеонов – председател на НА „Разузнавачи от запаса“, Чавдар Петров – председател на НА „Сигурност“ и други.

         Главно място в отчета на председателя СИМЕОН СИМЕОНОВ зае извършеното  по отбелязването на 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС.Тържественото събрание в НДК в София събра повече от 1000 участници – представители на всички региони от страната и гости от 15 политически партии и 25 граждански сдружения и съюзи – партньори по договори с Отечествения съюз.На територията на България се проведоха тържествени събрания-концерти и научни форуми в  22 областни центрове и повече от 50 общини и райони в столицата и големите градове.С голям интерес бяха посрещнати юбилейната фотодокументална изложба и специалният брой на вестник „Отечествен фронт“под редакцията на Тодор Коруев,но безспорна перла е новата двутомна История на Отечествения фронт/съюз в България под редакцията на проф.Искра Баева.По повод на юбилея ветерани и настоящи дейци бяха отличени с високи награди.С  най-високото звание „Почетен член“ са удостоени 14 души ,с „Почетния знак“ са наградени 97 ,други 478 души са наградени с „Юбилеен медал 70 г.ОФ/ОС“,с почетна грамота – 1317 души.

            В центъра на дискусията върховният форум постави актуалната обществено-политическа обстановка след провала и оставката на правителството на ГЕРБ и формулата за участие на ОС в предстоящите предсрочни парламентарни избори.Единодушно бе становището,че спасителната за България формула е изборите да бъдата спечелени от нов лявоцентристки политически проект начело с БСП и че ОС е готов да го подкрепи и се включи в него ако се гарантира от Коалиция за България широко отваряне на листите с представители от гражданската квота и при победа съставяне на коалиционно правителство с широка политическа и гражданска подкрепа и експертния потенциал на нацията.Отечественият съюз ще се опита именно чрез гражданската квота на Коалиция за България да получи парламентарно представителство,както и да излъчи ръководни и експертни кадри за бъдещето управление,което следва да се оформи в съответно Споразумение за взаимодействие и сътрудничество.

              Общото събрание подробно разгледа развитието на патриотичната дарителска кампания и подготовката за поставяне и освещаване на нова камбана в българската църква „Св.св.Константин и Елена“ в Одрин /Турция/,посветена на 100-годишнината от Одринската епопея и 70-та годишнина от създаването на ОС.Определена бе датата за освещаване – храмовият празник на 21 май 2013 година и начина за отчитане на даренията и формирането на представителна група.

              Общото събрание направи ограничени промени в органите за управление.За секретар на НС с ресор „Европейска интеграция и проекти „ бе избрана Златина Георгиева на мястото на освободения Николай Велков,за членове на НС бяха избрани:Георги Михайлов /Плевен/,Мира Дочева /Стара Загора/,Петър Янков /Перник/,Нешо Нешев /Варна/,Панайот Бончев /София/,Станка Палазова /Велико Търново/ и Титко Георгиев /Търговище/,а за член на КС – Ленин Манджуков /Костенец/.

Дамян Атанасов

 


 

П О З И Ц И Я

На председателството на НС на Отечествения съюз

 

         Днес България е в дълбока криза като резултат най-вече от четиригодишното арогантно, корумпирано и некадърно еднопартийно управление на ГЕРБ и едноличната власт на нейния лидер Бойко Борисов.

          Ескалиращото социално напрежение и справедливият протест на гражданите принуди правителството да подаде оставка и да признае  вината и безпомощността си да реши проблемите.

          41-то Народно събрание е лишено от  доверие и не е в състояние да установи политически диалог и стабилност.

          В тази обстановка Отечественият съюз последователно верен на принципите на просветения патриотизъм, републиканския парламентаризъм,социалната справедливост,гражданското разбирателство и националното съгласие, настоява:

  • Президентът на страната незабавно да предприеме възложените му от конституцията действия и насрочи предсрочни парламентарни избори,като стане гарант за тяхната свобода и честност;
  • Прокуратурата на България да предприеме незабавни действия за разследване на допуснатото насилие по време на протестите;
  • Държавните органи , институциите и администрацията следва  да обезпечат  оперативното функциониране на държавата и не позволят унищожаването на факти и документи,свързани с лобистки и корупционни практики и действия на управляващите;
  • Политическите партии,гражданските структури и медиите да разобличават лъжата и популизма на ГЕРБ  и публично да декларират готовност за промяна на  модела на управление на България.


Отечественият съюз заявява своята непоколебима решимост на патриотична  гражданска организация да се включи активно в усилията за решаване на насъщните проблеми на хората и гарантирането на демократичния напредък на Родината.

                     Да живее България!

 

 

21.02.2013г.
София

Председателство на
Националния съвет
Отечествения съюз
Освещаване на камбана в Одрин на 21 Май 2013
 


Шумен отбеляза 70-та годишнина на ОФ-ОС

На 23 януари 2013 г. читалище „Добри Войников“ в град Шумен даде гостоприемство на ветераните и дейците на Отечествения фронт/съюз от Шуменския регион за отбелязване на 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС. Гости на тържеството бяха СИМЕОН СИМЕОНОВ  - председател на Отечествения съюз и кметът на общината  - КРАСИМИР КОСТОВ.

           Слово за плодотворните дела на хилядите активисти и дейци на ОФ-ОС в региона изнесе членът на НС на ОС  Димитър Вълканов.Участниците бяха поздравени от кмета Красимир Костов и председателя Симеон Симеонов,който връчи високи отличия за юбилея.С  „Почетния знак“ бяха удостоени Димитър Дъбов и Красимир Костов, юбилеен медал „70 г.Оф/ОС“ получи 1 човек,а с грамота бяха отличени други 20 души.Участниците посрещнаха с голям интерес богата фолклорна програма на местните самодейци.
          По време на посещението си в Шумен СИМЕОН СИМЕОНОВ бе приет от кмета на общината, срещна се с местните медии и направи дарение новата двутомна история на организацията на регионалната библиотека.Цанко Цанев
Областен координатор за Шумен


 


Кметът на Разград Денчо Бояджиев награден с „Почетния знак“

         На 23 януари 2013 г. председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ, който е на посещение в Разград по повод отбелязването на 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС, бе приет от кмета на общината ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ  и му връчи „Почетния знак“ с който той е удостоен за приноса му в развитието на региона и утвърждаването на гражданското общество.
      По време на срещата бяха обсъдени някои проблеми ,свързани с развитието на гражданското общество ,обезлюдаването и тежката социално-икономическа криза в региона и общината.Руска Вътова

 Разград чества 70-та години Отечествен Фронт - Съюз

На 22 януари 2013 г.  в Младежкия дом на Разград тържествено бе отбелязана 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС.В срещата взеха участие десетки ветерани и дейци на организацията от Разградския регион.Гост на тържеството бе председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ.
         Слово за историческия път и множеството народополезни дела на ОФ/ОС в региона изнесе областният координатор Косьо Стоянов.Той припомни,че в усилията за по-добър живот на хората заедно и сплотено са отдавали силите си българи и турци без оглед на етнически и верски различия.
          Участниците бяха поздравени от дългогодишния кмет и настоящ областен председател на БСП Венелин Узунов и от председателя на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ, който връчи високи отличия и награди за юбилея.С „Почетния знак“ бяха отличени Герасим Стоилов,Венелин Узунов,Косьо Стоянов и кмета на община разград Денчо Бояджиев, с юбилеен медал „70 г.ОФ/ОС“ 3 души и с грамота други 22 души. Пред участниците бе представена богата артистична фолклорна програма.Косьо Стоянов
Областен координатор за Разград

 Бургас чества 70-та годишнина на Отечествения Фронт - Съюз

Концертната зала на филхармонията в Бургас приюти на 15.12.2012 г. стотиците ветерани и дейци на Отечествения фронт/съюз от града и съставните общини за честването на 70-та годишнина на сдружението.Гост на тържеството бе председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ.
            Тържественото слово произнесе Донка Христова,която направи съдържателен исторически преглед на събитията на фона на вълнуващ документален филм.Участниците бяха поздравени от областния съвет на БСП и областните ръководства на други партии и граждански съюзи.
            В своето слово председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ очерта мисията на организацията днес в усилията за спасяването на Родината.По случай юбилея той връчи високи награди и отличия.Със званието „Почетен член“ бе удостоен НОНЧО КИРОВ.С „Почетен знак“ бяха удостоени Пенка Трифонова,Велчо Велев,Дафинка Начева,Николай Жишев,Хрусава Русева и Тодорка Димова /Мурджева/,с юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бяха удостоени 2 души,а други 54 души наградени с грамота.Срещата завърши с богата музикално-артистична програма.Пенка Трифонова
Областен координатор за Бургас

 Кърджали отбеляза 70-та годишнина на Отечествения Фронт - Съюз

      На 14.12.2012 г. в обновения салон на БСП в центъра на Кърджали се събраха дейци и активисти на Отечествения фронт/съюз от града и повечето общини на областта,за да отбележат 70-ия юбилей на организацията.Както винаги в миналото,днес отново заедно приседнаха българи и турци и в задушевен разговор разказваха спомени за множеството народополезни дела и инициативи в миналото и жадно питаха за начина на преодоляване на тежката криза в Родината днес.
       Сред гостите на срещата бяха председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ и председателят на БСП в Кърджали Милко Багдасаров.Те поздравиха участниците с празника и обосноваха острата необходимост от единни действия за противопоставяне на пагубната политика и управлението на ГЕРБ и развитието на нов лявоцентристки политически проект като негова алтернатива на предстоящите парламентарни избори през 2013 година.
        Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи награди и отличия.С „Почетния знак“ бяха удостоени Катя Василева и Иван Шкодров,а с грамота бяха наградени 5 души.


Катя Василева
Областен координатор за Кърджали

 


 

70 години Отечествен Фронт - Съюз честват в Хасково
На 14.12.2012 г. салонът на читалище „Заря“ – град Хасково трудно побра стотиците дейци и ветерани на ОФ/ОС от града и съставните общини на областта.Сред гостите на тържеството бяха председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ,ръководители на Хасково и политически партии и граждански съюзи.
         Слово по случай юбилея произнесе Маргарита Минчева – областен координатор.Тя изтъкна последователната родолюбива и народополезна дейност на организацията и хилядите дейци.Представена бе и хасковската инициатива за отливането и поставянето чрез национална дарителска акция на нова камбана в българската църква „Св.св.Константин и Елена“ в Одрин по случай 70-та годишнина на ОФ/ОС и 100-годишнината на Одринската епопея по време на Балканската война.
          Поздравления за празника бяха поднесени от името на кмета на Хасково Георги Иванов,от областното и общинското ръководство на БСП,от областните ръководства на много партии и организации – партньори на Отечествения съюз.Богата музикална програма зарадва гостите,а Стефан Милев – прочете свои епиграми за случая.
          Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ след като поздрави събранието връчи високи отличия и награди.С „Почетния знак“ бяха удостоени Маргарита Минчева,Мария Точкова и Иван Налбантов.С юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бяха наградени 2 души,а други 47 – с грамота.

 


Маргарита Минчева
Областен координатор за Хасково

 Търговище отбеляза 70-та годишнина на ОФ/ОС
Кметът д-р Красимир Мирев награден с „Почетния знак“


 На 11.12.2012 г. десетки дейци и ветерани на Отечествения фронт /съюз от град Търговище и общините в областта се събраха в градския Клуб на пенсионера,за да отбележат 70-та годишнина на организацията.Гост на срещата бе председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ.
           Преди началото на проявата на среща в община Търговище Симеон Симеонов връчи високото отличие „Почетен знак“ на кмета д-р Красимир Мирев за цялостния му принос в обществено-политическия живот и дейността на ОФ/ОС.
           Пред събралите се в клуба ветерани и настоящи дейци слово произнесе Титко Георгиев , а последният председател на ОК на ОФ Димо Петков разказва прочуствено спомени за патриотичната дейност и в частност за търговищката инициативи за изграждане на чешми и малки водоизточници придобила национален размах.
            Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи високи отличия и награди.С „Почетен знак“ ,освен кмета Красимир Мирев,бе награден Григор Стоев,с юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бе награден 1 човек,а други 20 души бяха отличени с грамоти.


Титко Георгиев
Областен координатор за Търговище

 Председателят на ОС Симеон Симеонов на посещение в Шумен
Кметът на Шумен Красимир Костов награден с „Почетния знак“


      На 11.12.2012 г. председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ посети град Шумен.На среща с областния актив бе разгледано организационното състояние и обсъдена подготовката за тържественото отбелязване на 70-та годишнина на ОФ/ОС в областта.Решено бе тържественото събрание-концерт да се проведе през втората половина на януари 2013 г.
       По време на посещението СИМЕОН СИМЕОНОВ се срещна с кмета на Шумен КРАСИМИР КОСТОВ.Обсъдени бяха въпроси свързани с изпълнението на проектите и усвояването на европейските фондове,както и възможностите за развитие на новоизградения индустриален парк в града чрез насочване на чужди инвеститори към Шумен.Отбелязано бе доброто взаимодействие в общината между Кмета и неговата администрация и структурите на гражданското общество включително Отечествения съюз.Кметът Костов приветства идеята за тържествено отбелязване на 70-ия юбилей на ОФ/ОС.
       Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи на Красимир Костов високото отличие „Почетен знак“ за цялостен принос в обществено-политическия живот и дейността на организацията.

 


Цанко Цанев

 Председателят на ОС Симеон Симеонов на посещение в Москва

              По покана на Обществената палата на Руската федерация и лично на специалния пълномощник на президента Владимир Путин по въпросите на сътрудничеството с чужбина Михаил Швидкой,председателят на Отечествения съюз бе на посещение в Москва за участие в организираната по инициатива на Русия на 7 и 8 декември 2012 г. „кръгла маса“,посветена на устойчивото развитие на руско-българските отношения.В състава на българската делегация бяха зам.председателят на Народното събрание Георги Пирински,депутати от парламентарните групи на ГЕРБ и БСП,изтъкнати учени – професори – историци,политолози,филолози,културолози и други, председатели на граждански съюзи и русофилски организации.Руската страна бе представена авторитетно от сенатори и депутати в двете камари на парламента,зам.министри,ръководители на научни,културни и други ведомства и институти,ръководители на структури на гражданското общество , фондации и други.
            Акцентът в срещата бе поставен върху необходимостта от разширяване и задълбочаване на традиционните връзки и отношения.Чрез приетата от форума Резолюция бе решено да се учреди на паритетен принцип постоянно действащ българо-руски форум.Членовете,съпредседателите и основните теми и направления на дейност ще бъдат съгласувани в оперативен порядък в срок до 01.03.2013 г. и  в навечерието на тържественото честване на 135-та годишнина от освобождението на България от турско робство ще стане официалното учредяване.
             Симеон Симеонов обсъди с Михаил Швидкой и други ръководни представители на Русия развитието на проекта по изграждането на Общоруски народен фронт и възможностите за партниране и сътрудничество между него и Отечествения съюз.

 


Александър Симов

 Отбелязване на 70 години ОС в Ямболска област

 На 07.12.2012 г. в град Ямбол активисти на общинското и окръжно ръководство на Отечествен съюз посрещнаха специалния си гост – почетния председател на ОС –
г-н Гиньо Ганев. Той бе тук във връзка с провеждането на събрание – концерт за отбелязване на 70 годишнината на ОС .
    Гостът бе приет и от кмета на Община Тунджа г-н Георги Георгиев.
    По-късно на пресконференция, на която присъстваха почти всички медии в града г-н Гиньо Ганев отговори на въпросите на журналистите.
    След това от 16 ч. зала „проф. Иван.Попов” в НТС - Ямбол се оказа малка да побере всички желаещи да присъстват на събрание – концерт по инициатива на общинското и окръжно ръководство на ОС – Ямбол. Присъстваха ветерани на Отечествения фронт, членове и активисти на Отечествения съюз, приемник на ОФ, представители на граждански сдружения, политически партии, общински съветници и жители на гр. Ямбол и областта. В залата г-н Гиньо Ганев бе посрещнат с аплодисменти.
    Началото постави г-жа Мария Гинчева, която рецитира прочувствено откъс от баладичната поема „Непокорната и святата” на талантливия ямболски поет Петър Гинчев – приятел и активист на Отечествения съюз.
Слово за Отечествен съюз / Фронт в Ямболска област прочете г-жа Мария Димитрова – областен координатор за град Ямбол и областта.
Музикален поздрав към участниците във форума поднесе народният певец на Тракия Тодор Панайотов в акомпанимент на акордеон от Димитър Янев. На една от песните „Хей, поле, широко” залата запя с изпълнителя.
Водещата обяви и прочете пристигналите поздравителни телеграми към форума от евродепутата Илияна Йотова и народния представител от ямболски избирателен район Атанас Мерджанов; от председателя на Областния съвет на БАС – Ямбол – г-жа Янка Джендова, от Областния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, който прочете неговия председател г-н Красимир Вълев.
След това бе дадена думата на госта, г-н Гиньо Ганев. В обръщението си към присъстващите той направи обзор на ролята, която е изиграл през тези 70 години от основаването на Отечествения фронт, чиито приемник е Отечествения съюз. „С основаването си ОФ сложи край на едноличния режим на управление и установява власт на широка равнопоставена коалиция.” Минавайки през различни периоди ораторът изтъкна, че „разумът и истината казват, че не може да се заличат истините за някой периоди от нашата история. ОФ си поставя задачи:
да се обобщи общественото мнение;
да се упражнява обществен контрол;
и най-важното - задължително управляващите да се отчитат пред народа.
С първите стъпки, дейците на Отечествения съюз направиха дълбока промяна:
- Да не се подценяват усилията на определени дейци против партийния фанатизъм;
- Да мислят за националните приоритети и националното разбирателство и съгласие;
- Да има етническо разнообразие, но всички да бъдат обединени от националните интереси;
- Отечественият съюз да запази качеството си на гражданска организация, като спазва принципа на надпартийността, солидарност и взаимопомощ на гражданите.  Демокрацията трябва да събира, а не разделя!” – подчерта г-н Гиньо Ганев и допълни : „Партии много, но България е една и принадлежи еднакво на всички граждани. Призовавам присъстващите и всички граждани на нашата република за постоянство на идеите и последователност, която човек носи в себе си, за да посрещне утрешния ден с достойнство, но да работим така, че въпреки кризата, всеки от нас да живее по-добре и да бъде доволен от постигнатото. Призовавам  още всеки тихо като на молитва или високо като на площад да извика : Да живее България!” – така завърши словото си почетния председател на ОС, човекът-институция Гиньо Ганев.
    След това от името на Националния съвет на Отечествения съюз връчи почетен знак на ОС на Мария Димитрова и Трендафил Брънчев и грамоти на много активисти от Ямбол и областта.
    Финалът на вечерта бе изпълнението на Вокална формация „Алени макове” към БАС – Ямбол с  художествен ръководител Маестро Лазар Павлов в съпровод на Димитър Янев. Когато прозвуча песента „Де е България” по текст на народния поет Иван Вазов публиката стана на крака и запя заедно с дамите от вокалната формация, които развяваха българския трибагреник.

 


Таня Кирова
Секретар на ОС-Ямбол

 70 години Отечествен Съюз - Фронт в Старозагорска област

На 25.09.2012г. в библиотека ,,Захарий Княжески” се състоя първото в България областно събрание концерт. То бе посветено на 70-годишнината от създаването на ОФ в Старозагорска област. Организирано бе от Инициативен комитет, състоящ се от 12 изтъкнати старозагорски дейци.
            Преди събранието се състоя пресконференция в залата на БТА-Стара Загора.
            В залата на библиотеката присъстваха ветерани на ОФ, членове на ОС, представители на политически партии, на граждански сдружения и съюзи и дейци на ОФ от областта.
            Гости бяха Симеон Симеонов – председател на НС на ОС и Красимир Янков – секретар на НС на БСП. Слово ,,70-години Отечествен фронт в Старозагорска област”, произнесе Невена Гайдарова – секретар на ОК на ОФ – Стара Загора за времето от 10.03.1997до01.01.1988г.;зам. председател на Областен съвет на ОФ – Хасково от 01.01.1989г. до 01.07.1990г.; координатор на НС на ОС от 01.07.1990 до 01.09.1990г.
            Изказвания направиха Симеон Симеонов – председател на НС на ОС и Красимир Янков – секретар на НС на БСП. Ю
            Бяха наградени повече от 30 изявени дейци на ОФ от Старозагорска област.
            Получени бяха поздравителни адреси от: ,,Национален съвет на политическо движение,,Социалдемократи” ; Областен съвет на БСП – Стара Загора; Общински съвет на БСП-Стара Загора; Областна съвет на БАС; Политическа партия ,,Нова Зора”; ,,Земеделски съюз ,,Александър Стамболийски”.
            Изложбата, подредена във фоайето на библиотеката предизвика обоснован интерес. Тя бе посветена на забележителната годишнина.
            Гостите изпиха по чаша вино за миналите и бъдещи успехи.

 


Мира Дочева
Областен координатор на ОС-Стара Загора

 В Дупница отбелязаха 70-та годишнина на Отечествен Фронт - Съюз и наградиха запасни офицери и резервисти

За принос към развитието на Отечествения съюз председателят на организацията СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи юбилейни медали „70 г.ОФ/ОС“ и грамоти на запасни и резервисти от Дупница. Церемонията се проведе на 30.11.2012 г. в залата на Военния клуб, където преди 100 години по време на Балканската война е била канцеларията на генерал Георги Тодоров – командир на 7 пехотна Рилска дизивия.
Полковник от резерва Иван Шопов – председател на Общинския съвет на СОСЗР, говори за изпълнението на програмата по отбелязването на 100-годишнината от Балканските войни – 1912-1913 г., 70-годишнината на ОФ/ОС и 65-годишнината от подписването на Парижкия мирен договор Във всички прояви е включена и учащата се младеж от общината.
Симеон Симеонов подчерта, че Отечественият съюз има двустранно споразумение със СОСЗР и другите военно-патиротични организации. Съвместната работа е насочена към съхраняване на историчската памет, патриотичното възпитание, подпомагане на военнослужещите, които напускат армията и социалната защита на запасното войнство.
Председателят на ЦС на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов отговори на въпроси, свързани с участието на съюза в отбелязването на 100-годишнината от Балканските войни и отношението към отказа на общинските съветници генерал Васил Делов да бъде обявен за печетен гражданин на Кърджали. Той припомни, че освободителят на Кърджали е обявен за почетен член на СОСЗР.
В срещата участваха още полковник от запаса Йордан Шишков, заместник-председател на ЦС на СОСЗР и областен председател на съюза в Кюстендил, Бойко Кечев – председател на ОС в Дупница и полковник от резерва Чавдар Петров – член на ръководството на Национална асоциация „Сигурност”.

 


Спиридон Спиридонов

 


 

Представяне на новата двутомна история на ОФ/ОС на Запасното войнство
        На 21.11.2012 г. в зала №1 на Централния военен клуб в София публично бе представена от авторския екип начело с проф.д-р Искра Баева Новата двутомна История на Отечествения фронт/съюз пред запасните офицери и резервистите от българската армия и специалните служби на република България.Изданието е посветено на 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС и 65-та годишнина от подписването на Парижкия мирен договор от правителството на ОФ.В срещата взеха участие председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ,председателят на СОСЗР ген.лейт.о.р. СТОЯН ТОПАЛОВ,председателят на ВУНВШЗОПГ полк.о.з. НИКОЛА РУХЧЕВ,председателят на СВИВП ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ,председателят на Асоциация на разузнавачите от запаса ГОРАН СИМЕОНОВ, председателят на НА „СИГУРНОСТ“ АСЕН ГЕОРГИЕВ,професори,преподаватели и студенти от Софийския университет и много гости.
              Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ представи пред запасното войнство вижданията на организацията за актуалната обстановка в страната и задачите,с които се занимава Отечествения съюз и връчи награди и отличия по случай годишнината.С „Почетен знак“ бяха удостоени председателите на военно-патриотичните съюзи: Стоян Топалов,Петър Велчев и Тодор Анастасов,с юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бяха наградени председателите на асоцииции – членове на СОСЗР и други дейци – 9 души, а други 37 души бяха отличени с грамоти.
              Срещата приключи със скромен коктейл и много приятелски спомени и контакти.

 


Дамян Атанасов

 


 

Видинска област отбеляза по подобаващ начин 70-та годишнина на Отечествения Фронт - Съюз

               Филхармонията на град Видин отвори гостоприемно врати на 17.11.2012 г. за да посрещне стотиците дейци и ветерани на Отечествения фронт/съюз по повод отбелязването на неговата 70 годишнина.Гости на тържеството бяха председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ и депутатът от Коалиция за България МИХАИЛ МИКОВ.
                Съдържателен доклад за историята и делата на видинската организация изнесе областният координатор НАДЕЖДА ГЪЖЕВА.В словото си тя подчерта огромните заслуги на ОФ/ОС за съхраняването на българските традиции и патриотичното възпитание на народа.
                 Михаил Миков и областни ръководители на повече от 15 политически партии и граждански сдружения поднесоха приветствия.
               Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи високи отличия.С „Почетен знак“ бяха удостоени Васил Минков и Надежда Гъжева.С юбилеен медал „70 години ОФ/ОС/ бяха наградени 13 души,а други 40 получиха грамоти.За доброто настроение способства богата художествена концертна програма.
              Тържеството бе съпътствано от интересна фотодокументална изложба и другарска почерпка-коктейл.

              Предишната вечер на 16.11.2012 г. в градското читалище на град Кула общинската организация на Отечествения съюз организира много топла и съдържателна среща с ветерани и активисти.Чрез силата на внушението на мултимедийната презентация Иванка Велкова и Венка Викьова върнаха участниците в техните младежки спомени и събудиха много нежни чувства.Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ награди с грамоти много участници.

 


Надежда Гъжева

 


 

Враца чества 70-годишнината на Отечествения Фронт - Съюз

           На 15 ноември 2012 г. читалище “Развитие“ във Враца стана домакин на тържественото отбелязване на 70-та годишнина от създаването на Отечествения фронт/съюз.Гост на събитието бе председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ и стотици ветерани и активисти.
          Слово за историята на организацията произнесе областният координатор Стефка Мерджанкова ,която разказа за благодатните дела на хилядите дейци и активисти през годините.Поздравления до участниците отправи кмета на Враца Николай Иванов.
           С голям интерес от участниците бяха посрещнати наредената във фоайето фотодокументална изложба и богатата художествена програма с участието на училищни и читалищни самодейни състави.
           Симеон Симеонов връчи високи награди и отличия.С „Почетния знак“ бе удостоена Стефка Мерджанкова,с юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бяха удостоени 19 души – дейци от всички общини на област Враца,а други 33 души бяха наградени с грамоти.

 


Стефка Мерджанкова

 


 

Габрово отбеляза 70-годшинината на Отечествения Фронт - Съюз с представяне на новата двутомна история

На 14 ноември 2012 г. художествената галерия „Христо Цокев“ в град Габрово бе домакин на областното честване на 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС в Габровския край.Гости на тържеството бяха председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ,ръководители на политически партии и граждански сдружения от областта,ветерани и дейци на организацията.
         Срещата протече като представяне на новата двутомна История на ОФ/ОС в България от ръководителя на проекта проф.д-р ИСКРА БАЕВА.Нейното експозе предизвика огромен интерес, конструктивна дискусия и отвори пространството за много спомени и различни мнения.
         Председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи отличия и награди на изявени дейци.С „Почетния знак“ бяха удостоени Тодор Марков и Николай Казаков,юбилейния медал „70 г.ОФ/ОС“ получиха 5 души,а други 15 активисти бяха удостоени с грамота.
        Приятни емоции за гостите от София бе посещението на музея на образованието в сградата на Априловската гимназия.

 


Тодор Марков

 


 

70 години от създаването на ОФ - ОС в Дом-паметник "Александър Стамболийски" в София

По покана на ЗС „Ал.Стамболийски“ на 10.11.2012 г. в дом-паметника на партията в град София се проведе областното и градското тържествено събрание – концерт с участието на много ветерани на ОФ и настоящи дейци на ОС.Сред гостите се забелязваха председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ, председателят на ЦС на БАС ЧАВДАР СТОИМЕНОВ,почетният председател на ОС ГИНЬО ГАНЕВ и ръководители на политически партии и граждански сдружения и съюзи – партньори на Отечествения съюз.
     Слово за историята и пътя на Софийската организация изнесе МИГЛЕНА ИВАНОВА, а в своето приветствие СИМЕОН СИМЕОНОВ акцентира върху необходимостта Отечественият съюз да бъде инициатор и участник в нов политически лявоцентристки проект за предстоящите парламентарни избори,който да бъде новата успешня алтернатива на ГЕРБ за спечелване на изборите и изработването на национална програма за извеждане на страната от тежката криза.Приветствия поднесоха ръководители и представители на партньорски политически партии и граждански организации.
     Във фоайето на залата бе експонирана богата фотодокументална изложба, а концертната част бе изпъстрена с много самодейни и аматьорски рецитаторски и музикални изпълнения.
     Председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи високи награди.С най-високото отличие „Почетен член“ бяха удостоени Сава Дълбоков, Ангел Цветков и Григор Стоичков.С „Почетния знак“ бяха удостоени от София-град:Петър Новаков /Илинден/,Георги Джоргов/Младост/, Димитър Димитров /Нови Искър/,Иван Стефанов /Подуяне/,Миглена Иванова /Слатина/,Петър Вълков /Искър/,Димитър Вечев /Студентски/ , Теодора Сачанска и Григор Марков /Красно село/, а от София област:Пенка Андреева,Йорданка Кринчева,Александър Александров,Александър Витанов,Владимир Джаркълов,Венета Коларова,Александра Иванова,Лидия Банкова и Никола Евтимов.С юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бяха наградени от София-град – 30 души и от София-област – 39 души ,а с грамоти съответно – 97 души и 10 души.

 


Ленин Манджуков, Златина Георгиева

 


 

70 години Отечествен Фронт - Съюз в Гоце Делчев

Домът на културата в град Гоце Делчев се оказа тесен да събере на 07.11.2012 г. участниците в тържествения концерт,посветен на 70-годишния юбилей на Отечествения фронт-съюз.Гости на събитието бяха председателят на националното ръководство СИМЕОН СИМЕОНОВ И кмета на общината ВЛАДИМИР МОСКОВ.
           Прочувствено слово изнесе бившият дългогодишен председател на ОФ КАРАМФИЛА ГЮРОВА. Тя беше многократно прекъсвана от аплодисментите на присъствуващите при припомняне на плодотворните дела и личен принос на дейци и организации за изграждането и процъфтяването на този край.
           Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи високи награди и отличия.С „Почетен знак“ бяха удостоени Иван Кутинов,Карамфила Гюрова и Ангел Башов,с юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бяха наградени 25 души,а с грамота – други 56 човека.Кметът Владимир Москов получи новото двутомно издание на „История на ОФ/ОС в България“.
           Открита бе в национален мащаб дарителската кампания за набиране на средства за изработка и освещаване на нова камбана за българската църква „Св.св.Константин и Елена“ в Одрин по случай 70-годишнината на ОФ/ОС и 100-годишнината от Одринската епопея по време на Балканската война.
            Концертът съдържаше богата артистична и музикална програма на детски и самодейни изпълнители и колективи, а кметът Москов показа изключителното гостоприемство на гражданите на Гоце Делчев.


Никулина Таушанова

 


 

Плевенска област отбеляза 70-та годишнина на ОФ-ОС

             На 06.11.2012 г. в конферентната зала на хотел „Ростов на Дон“ в Плевен се събра областният ръководен елит и ветерани на Отечествения фронт/съюз от всички общини на Плевенска област.Гост на тържеството бе председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ.
           Слово за историческия път и актуалните задачи на организацията изнесе областният координатор ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ.Посочено бе ,че в условията на тежка криза трябва да се възстановят исконните ценности на Отечествения съюз за гражданско разбирателство и национално съгласие,за единение на силите за излизане от тежкото положение.
           СИМЕОН СИМЕОНОВ ,след като поздрави участниците ,връчи високи награди отличия. С „Почетния знак“ бяха удостоени Георги Михайлов,Йорданка Минкова и Любомир Лаков,с юбилейния медал „70 години ОФ/ОС“ бяха наградени 16 души и с грамота – 8 души.
            Тържеството завърши със скромен коктейл и уточнението до края на годината да се проведе нова,разширена среща с общинските активи за организационна мобилизация на силите за предстоящите парламентарни избори през 2013 година.

 


Георги Михайлов

 


 

Велико Търново отбеляза 70-годишнината на Отечествения Фронт - Съюз с научна дискусия

       Голямата зала на Младежкия дом във Велико Търново събра на 31.10.2012 г. десетки учени ,преподаватели и студенти от ВТУ „Св.св. Кирил и Методи” , Военния университет и Историческия музей на дискусионен форум под надслов „ОФ - минало, ОС – настояще и бъдеще“. Ръководител на сесията бе проф.Пенка  Костова, а с много съдържателни доклади и съобщения се включиха повече от 12 души.
      Форумът бе открит с въвеждащо в дискусията слово на председателя на ОС във Велико Търново МАРИН ПАЛАЗОВ, който припомни 70 годишната история и акцентира върху съвременните аспекти на дейността. В него взеха участие ветерани и настоящи дейци на ОФ/ОС, областни ръководители на политически партии и граждански сдружения и съюзи – партньори на Отечествения съюз.
       Особен интерес предизвика докладът на председателя на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ под надслов „Отечественият съюз днес”, който изложи в програмен формат виждане за  дълговечността на уникалния български политически проект ОФ/ОС , както и за мисията и настоящите акценти в дейност му.Развита бе идеята за необходимост от нов лявоцентристки политически проект като алтернатива на управлението на ГЕРБ за извеждане на България от тежката криза.
         Срещата бе украсена с великолепни музикални изпълнения и връчването от председателя СИМЕОН СИМЕОНОВ на високи отличия и награди.С „Почетния знак” бе удостоен МАРИН ПАЛАЗОВ , с юбилейния медал „70 години ОФ/ОС” бяха наградени  8 души,а други 15 души  получиха грамота.
          Участниците си пожелаха да се видят в скоро време отново за представянето на новата двутомна История на ОФ/ОС в България.


Марин Палазов

 


 

Казанлък отбеляза с широко единение и съгласие 70-годишнината на Отечествения Фронт - Съюз

На 30.10.2012 г. камерната зала на културния дом „Арсенал“ в Казанлък се оказа тясна да събере ветераните на Отечествения фронт и дейците на Отечествения съюз от община Казанлък.Сред участниците бяха ръководители на политически партии и граждански сдружения,общински съветници и общественици, обединени в широк инициативен комитет.
          Гости на тържеството бяха председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ и областният координатор за Старозагорска област Мира Дочева.На фона на интересна мултимедийна презентация,слово за историята и дейността на организацията изнесе зам.председателят на НС на ОС и председател на ОС в Казанлък ДЕНКО ДЕНКОВ.
         След като поздрави участниците СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи най-високото отличие „Почетен член“ на Денко Денков,а с „Почетния знак“ бяха удостоени Невена Гайдарова и Янка Найденова,други трима с юбилеен медал „70 години ОФ/ОС“,а още 11 души бяха наградени с грамоти.

           Тържеството приключи с богата художествена програма и чаша вино.

 


Денко Денков

 


 

Ловеч отбеляза подобаващо 70-годишнината на Отечествения Фронт - Съюз

   На 24.10.2012 г. в Дома на дейците на културата в архитектурно-историческия комплекс „Вароша” на град Ловеч се събраха ветерани на Отечествения фронт и настоящи дейци на Отечествения съюз,за да отбележат 70-та годишнина от създаването на организацията. Сред гостите бяха председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ, кмета на община Ловеч МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ и почетният председател на ОС ГИНЬО ГАНЕВ,които поднесоха приветствия..
        В своето слово БОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ – председател на общинската структура в Ловеч припомни славното историческо минало на региона и  факта,че в Ловеч на 18 юли преди 70 години,веднага след апела по радио „Хр.Ботев”,е създаден първият в България комитет на ОФ.Преди няколко години Ловеч отново беше първи в разработката и внедряването на гражданския проект,който се изпълнява днес от ОС в цяла Бъллгария,за изграждане и функциониране на местни обществени съвети като партньор, коректив и опонент на местната власт и местното самоуправление.
         Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи високи отличия, С „ Почетния знак” бяха удостоени : Боян Тодоров ,Минчо Казанджиев , Милко Недялков,Донка Михайлова и Веска Драганова ,а с юбилеен медал „70 години ОФ/ОС” са наградени 13 активисти от областта и града.
       Празненството беше украсено от великолепна музикална програма и скромна почерпка.


Боян Маринов

 


 

Нова фотодокументална изложба за 70-та годишнина на Отечествения Фронт - Съюз

    Откритата във фоайетата на НДК на 20.10.2012 г. нова фотодокументална изложба за историята на Отечествения фронт /съюз, посветена на 70-та годишнина от раждането на този уникален български политически проект, тръгна на гастроли из страната. Последователно тя ще бъде експонирана за областните тържества за честванията в : Дом-паметника „Александър Стамболийски“ в София, хотел „Ростов на Дон“ в Плевен,историческия музей на Габрово,филхармонията на Видин,Дома на армията в Хасково, Дома на нефтохимика в Бургас и други.
      По тематичен план,разработен от проф.д-р Искра Баева, своя творчески почерк в изработката на изложбата  вложиха д-р Евгений Кандиларов,Стефка Савова,Иван Стоименов,Симеон Кръстев , Емил Бехар и други.
       Изложбата представлява нов принос в осветляването на исторически факти и събития от най-новата история на България.

 


Дамян Атанасов

 


 

Отечественият съюз отбеляза 70-годишнината си в НДК

       На 20.10.2012 г. в зала № 3 на Националния дворец на културата в София тържествено бе отбелязана 70-та годишнина от създаването на Отечествения фронт/съюз и 65-та годишнина от подписването на Парижкия мирен договор от правителството на ОФ.В тържественото-събрание -концерт взеха участие повече от 850 ветерани на Отечествения фронт и настоящи дейци на Отечествения съюз от цялата страна.Приветствие към участниците направи председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ,който посочи,че и днес идеята за обединение на патриотичните и социално-ангажирани политически и граждански сили е жива и необходима на България.Тържествено слово произнесе почетният председател на ОС ГИНЬО ГАНЕВ.
        От името на президента на Република България РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ приветствие прочете ген.м-р о.р. Стоимен Стоименов – съветник по националната сигурност
        Приветствие поднесе и лидерът на Партията на европейските социалисти и председател на НС на БСП СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ.
        Гости на празника бяха също лидери и представители на политически партии:БСП, ЗС „Ал.Стамболийски“, ПП „Български социалдемократи“, ПД „Социалдемократи, ПП „Движение за социален хуманизъм“, ПП „Българска левица“, Комунистическа партия на България, Партия на българските комунисти ,ПП „Нова зора“, ПП „НДСВ“ , ПП „Лидер“, на граждански сдружения и съюзи като: Съюза на офицерите и сержантите от запаса,Съюза на ветераните от войните,Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите,Съюза на тракийските дружества,Съюза на народните читалища, Демократичен съюз на жените,Централен кооперативен съюз,Съюза за стопанска инициатива, НД „Русофили“, организация на евреите в България „Шалом“,форум „България –Русия“,Български антифашистки съюз ,Съюза на пенсионерите 2004 и много други организации,които връчиха поздравителни адреси.
        Председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ  връчи високи отличия:Гиньо Ганев бе удостоен със званието „Почетен председател“ – вторият в цялата 70-годишна история след Георги Трайков през 1974 г.,с най-високото отличие „Почетен член“ бяха удостоени доайенът на ОФ/ОС Станьо Сираков ,председателят на ПЕС Сергей Станишев и евродепутатът Кристиян Вигенин,а с „Почетния знак“ :Стоимен Стоименов, Искра Баева,Тодор Коруев,Елена Мурджева,Цаню Камов,Петър Бърчев и Дамян Атанасов. Десетки дейци и ветерани на ОФ/ОС в цялата страна получават също високи отличия по време на областните тържествени прояви.
         Чудесният спектакъл-концерт с участието на Веселин Калановски,група „Грамофон, „Космическите гласове на България“ ,дуета Евелина Кънева – Марио Николов и ансамбъл „Здравец“,както и стилният коктейл допринесоха за празничната атмосфера и доброто настроение на участниците и гостите.

 


Таня Симеонова

 Лидерът на ПЕС Сергей Станишев прие делегация на ОС в Брюксел
Симеон Симеонов му връчи знака за Почетен член и роза

В навечерието на своя 70-годишен юбилей делегация на   Националния съвет на Отечественият съюз  направи двудневно посещение в Брюксел по покана на Европейския парламент .Представена бе работата на европейските институции,както и европейските права и перспективите пред България.

В централата на ПЕС в Брюксел делегацията на ОС бе приета от лидера на ПЕС и на БСП Сергей Станишев. Председателят на ОС Симеон Симеонов честити восокия пост на Станишев, пожела му  успех в завоюването на нови европейски пространства от левицата и му връчи  знака за „Почетен член на ОС“ -  най-високото отличие на Отечественият съюз, както и специално изработена златна роза от България по повод 70-годишния юбилей на организацията. По време на приятелската визита стана ясно,че ОС е доказан и истински  партньор на БСП в лявото пространство.  Станишев разказа за дейността на ПЕС  и  борбата  срещу младежката безработица.  Той приветства активистите на ОС за тяхната воля и желание  да работят на общинско и национално равнище за разширяване подкрепата за ПЕС.


Миглена Иванова

 Юбилеен брой на вестник „Отечествен Фронт”


На 17 октомври 2012 година излезе от печат в тираж 10 000 екземпляра юбилейният брой на вестник „Отчествен фронт” , посветен на 70-та годишнина от създаването на Отечествения фронт/съюз. Отговорен редактор на броя е Тодор Коруев. Главата на вестника е идентична с тази на брой №1, излязъл на 09.09.1944 година.
        Във вестника може да прочетете програмната статия на председателя на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ за мисията на ОС днес,малко известни факти за идеолога на ОФ Георги Димитров, синтезирани мисли за ролята и мястото на организацията от негови ръководни дейци като Кимон Георгиев,Никола Петков,Григор Чешмеджиев,Пнчо Кубадински и Гиньо Ганев.споделен опит от работата на организацията в Ловеч,Съединени и Кула ,представяне на двама художника - Румен Статков и Петър Бърчев - автори на логото и дизайна на отличията на Отечествения съюз и т.н.
Пазарджик отбеляза тържествено 70-та годишнина на Отечествения Фронт-Съюз


На 16.10.2012 година във военния клуб на град Пазарджик се проведе голяма областна среща на ветерани на Отечествения фронт и настоящи дейци на Отечествения съюз от всичките общини на обастта, посветена на 70-годишнината от създаването на ОФ/ОС и 100-годишнината от Балканската война..
В срещата участва председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ и областни ръководители на политически партии и граждански сдружения и съюзи – партньори на организацията.
Прочуствено слово за мястото на двете събития в историята на България и за участието в тях на пазарджиклии и жители на другите общини от региона произнесе Цветанка Иванова.Получени бяха поздравителни адреси.
Симеон Симеонов връчи високото отличие „Почетен знак на ОС” на Цветанка Иванова – председател на общинската организация в Пазарджик и областен координатор и на Петко Хасанов – председател на общинската организация в Панагюрище,който през тази година празнува 80 годишен юбилей,а също така грамота с юбилеен медал „70 години ОФ/ОС” на 8 активисти и грамота на други 35 души.
Срещата приключи с приятелска почерпка и веселие.

Цветанка Иванова
Областен координатор за Пазарджик

 Варна чества 70 години Отечествен Фронт-Съюз


          На 13.10.2012 г. в тържествената актова зала на община Варна се събраха повече от 250 ветерани и дейци на Отечествения фронт/съюз от град Варна и общините в региона.
          Гости на тържественото събрание-концерт бяха СИМЕОН СИМЕОНОВ – председател на Отечествения съюз,а също така областният председател и секретар на НС на БСП Красимир Янков, общинският председател и член на ИБ на НС на БСП Борислав Гуцанов ,областни ръководители на политически партии като ЗС „Ал.Стамболийски”, ПП „Български социалдемократи”,ПП „Нова зора”, Партия на българските комунисти и др и на граждански организации и съюзи – партньори на ОФ/ОС,които поднесоха приветствия.
          Вълнуващо слово за историческия път на Варненската организация произнесе Масис Хаджолян.Огромно уважение от присъствуващите получи дългогодишният и последен прдседател на ОК на ОФ Васил Русев – един от главните организатори на събитието.
          Председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи отличия и награди на ветерани и изявени дейци и активисти.С най-високото отличие „Почетен член” бяха удостоени Кирилина Хаджиева и Масис Хаджолян, а „Почетния знак” получиха : Валентина Бочева,Недю Монев,Йорданка Джендова,Янка Стаменова,Калушка Гочева,Радка Денева,Търпа Костова и Петко Генов.С грамота и юбилеен медал „70 години ОФ/ОС” бяха отличени 20 души и с почетна грамота още 33 активни дейци и ветерани.
           Събранието бе украсено от великолепни театрални и концертни изпълнения на младежки и пенсионерски формации.

 

Валентина Бочева
Областен координатор за Варна

 70 години Отечествен Фронт-Съюз в Добрич


Голямата концертна зала на Младежкия дом в Добрич се оказа тясна на 12.10.2012 г. да събере ветераните и активистите на Отечествения фронт/съюз от града и съставните общини на областта,които се събраха да отбележат тържествено 70-та годишнина на ОФ/ОС.
           Гости на тържеството бяха председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ който обоснова в изказването си необходимостта от нов лявоцентристки политически проект,който да изведе страната от кризата, както и областните лидери на БСП и други политически партии и граждански съюзи и сдружения – членове на Обществения съвет,които поднесоха приветствия.
            В своето слово областният координатор Марина Нейчева разкри дългия и сложен път на Добричката /Толбухинската/ организация на Отечествения съюз и нейния принос за ускореното развитие на региона.
            Предсдателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи награди на изявени дейци и ветерани.С „Почетен знак” бяха удостоени Марина Нейчева и Димитричка Попова ,а с грамота и юбилеен медал „70 години ОФ/ОС” 34 активисти и партньори.
           Богата артистична програма показа както автентичния фолклор от региона , така и артистичните способности на талантливи младежи.


МАРИНА НЕЙЧЕВА
Областен координатор за Добрич

 

 Кюстендил отбелязва 70-та годишнина на Отечествения Фронт-Съюз


На 11.10.2012 г. в историческата сграда ва „Килийното училище” се събраха ветерани и настоящи дейци на Отечесвения фронт /съюз от град Кюстендил и съставните общини на областта,за да отпразнуват 70-та годишнина от създаването на организацията.
         Гост на празника бе председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ,както и ръководни областни и общински дейци на БСП и други партньорски политически партии и граждански организации.Поднесени бяха приветствия и призиви за консолидация в името на по-доброто бъдеще на Кюстендилския регион и на България..
         Слово за историческия път на ОФ/ОС  и неговите дейци произнесе областният координатор Данка Найденова.
          Председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи високи отличия и награди.С „Почетния знак” бяха удостоени Данка Найденова,Кирил Златков и Бойко Кечев, 8 души бяха удостоени с грамота и юбилейния медал „70години ОФ/ОС” и с почетна грамота баха наградени други 8 активисти.
         За доброто настроение на празника спомогнаха известната черешова ракия и кюстендилският зелник – домашно производство на участници в празника.

     ДАНКА НАЙДЕНОВА
Областен координатор за Кюстендил

 

 70 години Отечествен Фронт-Съюз в Пловдив


     За всички нас организацията Отечествен фронт-съюз ни е скъпа, защото тя е част от нашата младост или част от нашата зрялост, а за много-дори целият живот. Хубаво е ,че днес ние сме заедно,че не е угаснал пламъкът в сърцата ни, вярата в доброто, предаността ни към значимите ценности на нашата организация Отечествен фронт-съюз,организация с история, написана от народа за народа – заяви във встъпителното си слово Марияна Узунова – член на Националния съвет на Отечествения съюз,областен координатор и секретар на Инициативния организационен комитет за отбелязване на 70-та годишнина на Отечествения фронт-съюз в Пловдив и областта на 04.10.2012 г. пред присъстващите над 300 дейци  в зала „България” на конгресния център в Международен панаир –Пловдив. Участие в тържественото събрание взеха г-н Гиньо Ганев - почетен председател  и г-н Симеон Симеонов - председател на Отечествения съюз.Гости на юбилейното тържество бяха представители на политически партии, граждански организации, движения,съюзи и други формирования от Пловдив и областта.Бяха поднесени приветствия от Георги Гергов –председател на областния и общинския съвет на БСП и областните лидери на други партии. Слово  произнесе Стоян Ляхов - дългогодишен ръководител на окръжната и областната организация на Отечествения фронт-съюз.В него той подчерта значимите и непреходни за българската история цели,идеи и дела  на Отечествения фронт-съюз от създаването му до днес,неговата демократична същност и всеобхватния му граждански характер. Председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи високи отличия и награди на ветерани и активисти на ОФ/ОС.С най-високото звание „Почетен член” бяха удостоени Стоян Ляхов и Кръстю Манчев, а Почетния знак получиха:Марияна Узунова,Йорданка Колева,Дафинка Войкова,Мария Главчева,Сотир Докторов и Иван Караджов.С грамота и юбилеен медал „70 години ОФ/ОС” бяха наградени 36 дейци от Пловдив и общините в региона. Голям интерес предизвика великолепната концертна програма.
На 09.10.2012 г. тържествата продължиха в град Съединение под патронажа на кмета Георги Руменов и под брилянтната организация на местния лидер Кръстю Манчев.

 Марияна Узунова
Областен координатор за Пловдив

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.